Kortnyheter

Centralt placerad skogsmässa

Skogsnolia, som öppnar 11 juni 2015 i Hörnefors i södra Västerbotten, är centralt placerat i det svenska skogsbruket, det visar inte minst uppgifter från Skogsstatistisk årsbok som Skogsstyrelsen publicerar årligen.
Senaste utgåvan av årsboken, som kom i slutet av september, visar att Skogsnolia är en väl vald plats för en mötesplats för det svenska skogsbruket. Hela 55 procent av den produktiva skogsmarken och 45 procent av virkesförrådet finns i Norrland. Samtidigt har Norrland störst mängd riktigt gamla träd. Norrland står för 78 procent av den produktiva  skogsmarken med en åldersklass över 140 år, vilket motsvarar 1,2 miljoner hektar som kan jämföras med Götalands 80 000 hektar.

Skogsnolia