Produktnyheter

Tiltrotatorer anpassade för grävsystem/maskinstyrning

Engcon, världsledande tillverkare av tiltrotatorer för grävmaskiner har nu tagit ett ytterligare steg in framtiden, genom att anpassa sina produkter för den senaste tekniken med grävsystem/maskinstyrning.

Engcons tiltrotatormodeller från EC209 och uppåt blir under sommaren 2015 möjliga att utrusta med ePS – engcon Positioning System vilket ger maximal kontroll på redskapets position. Detta ökar grävmaskinernas effektivitet och precision avsevärt.

Passar alla styrsystem
ePS är optimerat för engcons smarta styrsystem DC2 där kablaget för grävsystemet integreras med kablaget för DC2  men är också ”öppet” vilket innebär att ePS går att montera på grävmaskiner med andra styrsystem.

ePS är möjlig att montera på engcons alla tiltrotatorer, oavsett nya eller gamla generationen.

Fördelar
ePS tar helt bort behovet av en sk, traditionell utsättning och via en display i hytten ser föraren den exakta ytan som ska schaktas. Denna kontroll över att exakt rätt mängd schaktmassor grävs ur, ger många vinster.

* Tid
* Minskad bränsleförbrukning
* Minskat maskin och redskaps-slitage
* Spar tid för övriga enheter som ex, lastbil/dumper som kör bort schaktmassorna.
* Mindre återställning med minskade volymer av återfyllnadsmaterial.
* Anpassat för styrsystemet DC2 men möjlig att montera på andra styrsystem

Engcon premiärvisar ePS på den Svenska mässan Maskin-Expo 2015 och därefter börjar produkten säljas på den Nordiska marknaden.
ePS lanseras på de utomnordiska marknaderna under hösten 2015

www.engcon.com