Nyhet

MOIA – Nytt företag för mobilitetstjänster

Volkswagen-koncernen lanserar nu MOIA – sitt nya företag för mobilitetstjänster. Med MOIA ska Volkswagen-koncernen systematiskt driva sin omvandling till en globalt ledande leverantör av hållbar rörlighet.

− MOIA kommer att hjälpa oss att få en djupare förståelse för nya former av rörlighet och hur man gör dem ännu mer attraktiva i framtiden genom att erbjuda en mycket större spridning än idag och att skräddarsy dessa tjänster för att passa alla särskilda behov. Även om inte alla kommer att äga en bil i framtiden kan MOIA bidra till att göra alla till en kund i vårt företag på ett eller annat sätt, sade Matthias Müller, vd för Volkswagen-koncernen.

Bilindustrin genomgår nu en snabb förändring. Vid sidan av den traditionella personbilsaffären står innovativa, digitala nätverk av mobilitetstjänster inför en hög tillväxt. Med MOIA lägger Volkswagen grunden för hela koncernen och för de enskilda varumärkenas varaktiga framgång i morgondagens värld av rörlighet. De nya affärsmöjligheterna kommer att stå för en betydande del av koncernens försäljningsintäkter från år 2025.

− MOIA är ett fristående bolag inom Volkswagen-koncernen och kommer att utveckla och marknadsföra sina egna mobilitetstjänster − antingen självständigt eller i samarbete med städer och befintliga transportsystem. Parallellt med detta kommer koncernens varumärken fortsätta att utveckla sina egna tjänster. Siktet är inställt på att bli en av de globala toppspelarna för mobilitetstjänster på medellång sikt. För att uppnå det ska vi försöka locka de bästa kompetenserna och de bästa startup-teknologierna, sade Ole Harms, vd för MOIA.

Det nya företaget får huvudkontor i Berlin och består till början av ett team av cirka 50 personer, en siffra som kommer växa snabbt fram till slutet av år 2017.
− Metropolen Berlin är den perfekta platsen för ett framtidsorienterat och innovativt företag som MOIA, eftersom det är där vi hittar kreativa människor och nystartade företag som vi behöver för att etablera vår nya verksamhet. Med MOIA vill vi visa att innovativa mobilitetlösningar är möjliga utanför Silicon Valley, förklarade Ole Harms.

En annan viktig plats i Tyskland för MOIA blir staden Hamburg. I höstas enades Volkswagen-koncernen och staden om ett treårigt strategiskt partnerskap för att göra rörligheten i städerna mer miljövänlig, mer tillförlitlig och mer effektiv. Resultaten från detta partnerskap kommer även att införlivas i framtida MOIA-projekt i Europa. MOIA kan dessutom utnyttja styrkor, innovationskraft och infrastruktur från de andra tolv varumärkena inom koncernen.

Ledningen för MOIA består av Ole Harms (vd), Frank Dilger (CFO) och Robert Henrich (COO) som tillträder sin befattning den 1 januari 2017. En rådgivande kommitté som leds av Thomas Sedran, chef för Group Strategy inom Volkswagen AG, kommer att stödja ledningsgruppen.

− Kundernas behov förändras, så gör även bilens affärsmodell. I världens storstadsområden finns det en allt starkare trend bort från att äga ett fordon mot delad rörlighet och rörlighet baserad på efterfrågan. Det är därför som Volkswagen-koncernen förankrar nya mobilitetslösningar och digitala tjänster som kärnområden i det framtidsinriktade programmet ”TOGETHER − Strategy 2025”. Detta för att säkra en position som en världsledande leverantör också inom detta område, sade Thomas Sedran.

Individuell rörlighet för alla − det är vad MOIA står för. Bekvämt, genom att trycka på en knapp, till rimliga priser och utan att behöva äga bilen. Den största potentialen för MOIA i ett första steg är samåkning via en app. Volkswagen-koncernen öppnade redan vägen för nya mobilitetsskoncept med sin andel i Gett, en av världens ledande leverantörer av samåkningstjänster. Getts appanvändare kan on-demand boka transport, leverans och logistik i mer än 100 städer över hela världen.

− Tillsammans med Gett bedriver vi en tydlig expansionsstrategi i Europa. Nyligen lanserade tre av koncernens varumärken det första gemensamma initiativet med attraktiva fordonslösningar för Gett-förare i Moskva. Ytterligare marknader kommer snart, sade Ole Harms.

MOIA fokuserar samtidigt på andra större områden, såsom bilpooler. Bolagets mål är att sätta upp sina egna on-demand-tjänster via en app. Målet är helhetslösningar som gör individuella och kollektiva transportmedel effektivare och därmed undvika onödiga transporter samt att optimera användningen av befintlig väginfrastruktur. Detta tillvägagångssätt fokuserar på gränsöverskridande transporter. De första pilotprojekten inom detta område är planerade att inledas år 2017.

Volkswagen Group Sverige

Bilden: Ole Harms, vd för MOIA, och Matthias Müller, vd Volkswagen-koncernen. Foto/Källa: Volkswagen