Nyhet

Volkswagen får tekniska åtgärder godkända

Bengt Svensson för Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje, demonstrerade en gammal tändkulemotor från, som man tror, sent 50-tal. Den och mycket annat spännande finns att se på museet. Varför inte göra ett besök på semestern? Mer om museet, kan du läsa på www.pythagorasmuseum.se

Alla nödvändiga myndighetsgodkännanden från den tyska transportmyndigheten (KBA) har nu utfärdats för serviceåtgärden för dieselfordon med motortyp EA189. I nära samråd med myndigheter kommer berörda varumärken i koncernen under de kommande veckorna att successivt informera fordonsägarna i Europa och på andra marknader. Alla berörda kunder kommer då erbjudas att boka in en tid för serviceåtgärden hos valfri auktoriserad verkstad.

I Sverige har berörda kunder blivit underrättade i en tvåstegsprocess. I det första steget har alla kunder informerats individuellt om att deras fordon påverkas av dieselfrågan. När nu KBA har godkänt de tekniska åtgärderna för samtliga modeller, kommer återstående berörda kunder i Sverige att kontaktas via brev för att boka in en tid hos valfri auktoriserad verkstad.

Den tyska transportmyndigheten har återigen bekräftat att de tekniska åtgärderna för berörda fordon inte på något väsentligt sätt kommer att påverka bränsleförbrukning, motorprestanda eller ljudnivå. När fordonen har åtgärdats kommer de att uppfylla alla juridiska krav och möta samtliga utsläppsnormer.

Volkswagen har arbetat intensivt med serviceåtgärden och kommer att fortsätta med detta tills samtliga fordon som berörs av dieselfrågan har åtgärdats. Serviceåtgärden är kostnadsfri och kommer inte att medföra några extra kostnader för berörda kunder. Berörda kunder erbjuds vid behov kostnadsfri lånebil under servicebesöket. De nödvändiga tekniska åtgärderna genomförs över hela Europa i enlighet med de tids- och handlingsplaner som har utarbetats i samråd med den tyska transportmyndigheten.

Den tyska transportmyndighetens godkännande omfattar inte berörda fordon i USA och Kanada. Serviceåtgärden för fordon med motortyp EA189 inleds nu även i Sydkorea.

Volkswagen Group Sverige