Nyhet

Abkati och NBB i fördjupat samarbete

Abkati och ABL Lights har samarbetat i över tio år med målet att utveckla de bästa belysningslösningarna för den svenska marknaden. Nu fördjupar företagen samarbetet genom att Abkati får exklusivitet på distribution av extraljus från NBB.

Från och med januari 2017 är Abkati enskild distributör för extraljus från NBB på den svenska marknaden. Genom den nya distributionsmodellen samlas kompetensen under ett tak, vilket förenklar flödet för information och kommunikation i alla led, från såväl grossist till distributör och återförsäljare som till slutkund.

”ABL och Abkati har under många år haft ett nära och effektivt samarbete och det är med glädje som vi nu fördjupar denna relation. Bra ljus på vägarna kan inte underskattas och med NBB s portfölj kan vi erbjuda kunderna ett komplett sortiment extraljus särskilt anpassade för den svenska marknaden”, säger Gunder Nilsson, vd Abkati.

NBB står för Nordisk bilbelysning och alla produkter är utvecklade för ett nordiskt klimat. Abkati har stor erfarenhet av att arbeta med NBB-produkter i Sverige och har utvecklat en bred kompetens och förståelse för produkterna. Med heltäckande distributionsdistrikt från Ystad i söder till Kiruna i norr är kunskapen stor om de olika förhållanden som råder i Sverige.

”ABL har samarbetat med Abkati över tio år med målet att utveckla de bästa belysningslösningarna någonsin samt säkerställa att de fungerar i de mest krävande miljöer. Samtidigt är en av Abkatis grundpelare att ta mycket god hand om kunderna genom att erbjuda bästa möjliga service. För att stärka vår utveckling i Sverige har vi därför beslutat att etablera ett kraftfullt partnerskap med Abkati för distribution och marknadsföring av ABLs och NBBs varumärken”, säger Christophe Corvi, vd ABL Lights.

ABL och NBB är varumärken inom Vignal Lighting Group, en grupp som har specialiserat sig på konstruktion, tillverkning och marknadsföring av belysnings- och signaleringsprodukter och system för kommersiella och off-road fordon.

Abkati