Kortnyheter

Bästa majmånaden någonsin för nya bilar

– Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i år har registreringarna ökat med 2,6 procent, jämfört med fjolåret som var ett rekordår med 372 000 registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Registreringarna i maj hade kunnat bli ännu högre eftersom flera generalagenter har orderböckerna fulla. Speditörernas transportkapacitet har begränsat utleveranserna i maj av sålda bilar ut till återförsäljarna, förklarar Bertil Moldén.

– Högkonjunkturen i kombination med låga räntor, ökad köpkraft hos hushållen och en stark arbetsmarknad är några förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Uppgång även för lastbilar

– Registreringarna av lätta lastbilar ökade med 11,4 procent och tunga lastbilar ökade med 23,2 procent i maj. För lätta lastbilar är det den bästa maj någonsin. Den starka konjunkturen medför ett ökat behov av lastbilstransporter och inköp av nya lastbilar, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökat 44 procent hittills i år

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat med 44 procent hittills i år. Under enbart maj ökade registreringarna av supermiljöbilar med 29 procent. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna är 4,1 procent hittills i år jämfört med 2,9 procent januari-maj förra året. Under det första kvartalet i år låg Sverige på andra plats i Europa, efter Norge, när det gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna, säger Bertil Moldén.

Förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten

– Miljön och trafiksäkerheten tjänar mycket på en ökad förnyelse av bilparken, det vill säga att fler nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som gamla bilar som har betydligt sämre miljö- och säkerhetsprestanda skrotas ut, avslutar Bertil Moldén.

Bil Sweden

Bilden: Nyregistrerade personbilar per månad 2015-2017. Källa: Bil Sweden.