Kortnyheter

Ny app ska tysta baksätesförare

Sju av tio svenskar får oönskade kommentarer om sin bilkörning av medpassagerare, så kallade Backseat drivers. Nu släpper Audi appen The Backseat Driver Experience i ett led att ta tillbaka glädjen i bilkörningen genom att få alla Backseat drivers att både reflektera över och förändra sitt beteende.

Appen ”The Backseat Driver Experience” baseras på en undersökning gjord av analysinstitutet YouGov, på uppdrag av Audi, som visar att så många som 68% av landets bilförare får kommentarer av sina medpassagerare. Förutom att kommentarerna upplevs som ett irritationsmoment visar undersökningen även att de påverkar körglädjen och förarens vilja att sätta sig bakom ratten. Syftet med appen är att synliggöra ett negativt bilbeteende och göra körning kul för alla.

– På Audi strävar vi alltid efter att skapa ett lustfyllt körklimat och göra bilkörningen så rolig som möjligt för alla. Med hjälp av appen som verktyg vill vi belysa de oönskade rösterna från baksätet och uppmuntra till reflektion över sitt beteende som passagerare, säger Tom Hedström, marknadschef på Audi Sverige.

I The Backseat Driver Experience är uppemot 60 av de vanligaste baksäteskommentarerna samlade. Som användare kan man välja mellan engelska och svenska kommentarer, samt om de ska uttryckas av en man eller kvinna.

Appen är tänkt att användas för att låta föraren smaka på sin egen medicin genom att man som partner, familjemedlem eller kompis äntligen kan visa vad man själv får utstå från sina medpassagerare medan man kört. Genom att uppmärksamma problemet hoppas man på Audi kunna få fler att reflektera över hur de själva är som medpassagerare och inte fälla oönskade kommentarer nästa gång för att på så vis öka körglädjen runt om i landet.

”Det blir lättare om du använder sidospeglarna”
Medpassagerare startar appen medan de sitter i passagerar- eller baksätet och appen spelar sedan automatiskt upp olika typer av kommenterar. Appen känner till exempel av svängar, accelerationer samt inbromsningar och anpassar kommenterar utifrån det. På så vis kan appen till exempel spela upp kommentaren ”det blir lättare om du använder sidospeglarna” medan föraren svänger.

The Backseat Driving Experience finns att ladda ner på App Store från och med i dag och är tillgänglig för alla iOS-enheter.

Vad är en backseat driver?
En passagerare i ett fordon som inte kontrollerar fordonet men som ger oönskade kommentarer till föraren. Hen kan vara obekväm med förarens färdigheter, känna att de inte har kontroll eftersom de inte själva kör fordonet eller vill lära föraren hur de bör köra fordonet.

De tre vanligaste kommentarerna från baksätet
1. Det är xx i hastighetsbegränsning här (44 procent)
2. Kör inte så nära bilen framför (28 procent)
3. Du är för nära kanten (21 procent)

Audi