Artiklar

Hauly – digital marknadsplats för tunga transporter

App
Hauly – app för tunga transporter. Foto: Loop Industries.

Efter succén med sitt första digitala företag Loop Rocks, lanserar nu NCC-initierade Loop Industries appen Hauly. I denna nya och kompletterande tjänst kan transportköpare enkelt lägga upp sina ordrar och få bud från certifierade åkerier direkt i Haulys app eller på webben.

Hauly kan kort beskrivas som en digital marknadsplats för hantering av tunga transporter inom bygg och anläggning, och är nästa steg i Loop Industries strategi att erbjuda ett komplett digitalt ekosystem av byggrelaterade tjänster.

– Vi vill göra det enkelt för transportbeställare att hitta högkvalitativa åkerier med ledig kapacitet samtidigt som vi vill hjälpa åkerierna att öka sin beläggning. Kort och gott vill vi optimera åkeriernas fordonsflotta, säger Staffan Svantesson, chef Hauly.

Tjänsten underlättare även för både transportörer och transportbeställare att få överblick över pågående och utförda uppdrag genom att erbjuda digitala följesedlar och projektuppföljning som ett tillägg. Tjänsten är utformad i full enlighet med BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard).

– Hanteringen av följesedlar sker idag nästan helt för hand och på papper vilket skapar uppenbara problem för såväl transportörer som beställare. Genom att standardisera och digitalisera denna process skapar vi ett effektivare arbetsflöde och minskar administrationen för både beställare, åkerier och åkare, säger Staffan Svantesson.

Transportnäringen sysselsätter över 310 000 personer och står för omkring 6,5 procent av den totala sysselsättningen i Sverige, enligt statistik från SCB. Årligen transporterar tunga lastbilar närmare 500 miljoner ton och omkring var tredje transport inom bygg- och anläggning kör tomt, enligt Trafikanalys.

Hauly är en uppföljare till Loop Industries första digitala bolag Loop Rocks, som är Nordens största marknadsplats för återanvända byggmassor. Hauly ansluter nu till det digitala ekosystemet genom att komplettera Loop Rocks verksamhet med att erbjuda tillhörande transporter av byggmassor.

Den digitala marknadsplatsen finns för närvarande tillgänglig i Stockholmsregionen, och har mer än 30 anslutna åkerier som tillsammans förfogar över 500 lastbilar.

– Hauly är gratis att gå med i och utesluter ingen från marknaden. Vi jobbar nu för att hela branschen ska vara med, säger Staffan Svantesson.

Nationell lansering kommer att ske under 2019.

Av: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Loop Industries.