NCC

Elvägar testas i verklig miljö

Elvägar testas i verklig miljö

Trafikverket har i samråd med Vinnova och Energimyndigheten beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar. De två...

NCC utvecklar Mölndals centrum

NCC Property Development har tecknat ett samarbetsavtal med Mölndals stad kring utveckling av Mölndals centrum. NCC kommer tillsammans med...

Fler artiklar