Kortnyheter

NCC riskerar konkurrensskadeavgift i Norge

Det norska Konkurransetilsynet har lämnat ett preliminärt ställningstagande att NCC ska betala konkurrensskadeavgift  motsvarande cirka 200 MSEK. De beskrivna överträdelserna gäller asfaltarbeten i två områden. NCC anser att avgiften är allför hög, men medger ett antal omständigheter.

De två områdena som varit föremål för Konkurransetilsynets utredning är Trondheim- samt Møre- och Romsdalområdet.

Konkurransetilsynets uppgifter om olovligt samarbete i Møre- och Romsdalområdet tillbakavisas helt av NCC. En utredning som utförts av Advokatfirma Raeder DA på uppdrag av NCC har inte funnit några belägg för detta.

I Trondheimområdet har Konkurransetilsynet funnit att det förekommit olovligt samarbete mellan NCC Roads och Veidekke under åren 2005 till 2008. Advokatfirma Raeder DA:s utredning bekräftar också att det förekommit oegentligheter i detta område. Det rör sig om en enskild tidigare medarbetare som medvetet agerat i strid mot NCC:s värderingar och regler.

NCC har tydliga värderingar och regler för hur företaget ska agera på marknaden och tar starkt avstånd från alla former av olovligt samarbete. Sedan 2002 utbildas chefer och specialister inom NCC i affärsetik och konkurrensrätt. Det är en obligatorisk utbildning som drygt 3 000 medarbetare deltagit i.

– Det är beklagligt att en tidigare medarbetare avsiktligt agerat helt i strid mot företagets värderingar och regelverk. Det riskerar att skada företaget och branschen allvarligt, säger Göran Landgren, affärsområdeschef för NCC Roads.

NCC ska nu utvärdera Konkurransetillsynets ställningstagande och har sex veckor på sig att bemöta ställningstagandet. Därefter tar myndigheten slutlig ställning i frågan, som sedan kan prövas rättsligt.

NCC ser över de ekonomiska konsekvenserna av varslet.