Artiklar

Ny GIS-modell hittar rätt plats för avlägg

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent.

Undermåliga avlägg kan kosta skogsbruket åtskilligt i form av lägre effektivitet och högre kostnader. Det kan handla om att virket inte ryms eller att skotaren tvingas upp på vägen för att lossa, så att vägen därefter behöver lagas. Vanliga följdverkningar som uppstår är en tillfällig flytt av maskinerna medan åkarna kommer ifatt, eller störningar i virkesflödet.

  

Det här är något som innebär en affärsrisk för både entreprenören och kunden. I en färsk intervjustudie från Skogforsk med ett 80-tal skogsentreprenörer anses avläggets utformning och placering vara den vanligaste bristen i traktdirektivet.

  

Med hjälp av geodata har nu Skogforsk tagit fram en GIS-modell som hittar till platser som passar för avlägg längs skogsbilvägarna. Modellen tar bland annat hänsyn till terrängen och eventuella hinder i form av hus, fornminnen, vattendrag eller hänsyn till trafiken.

  

– Våra utvärderingar visar att modellen har en stor potential, säger Skogforsks Gustav Friberg som lett projektet. Vi utvärderade den bland annat genom att testa den mot tidigare avlägg som fungerat bra, och i upp till 88 procent av fallen lyckades modellen identifiera lämpliga platser för avlägg.

  

Modellen för avläggskartering kan kombineras med ett annat verktyg, Bestway, som Skogforsk utvecklat. Detta används för att optimera skogsmaskinernas huvudbasvägar från avverkningen ut till avlägget. Man kan då samtidigt göra en anpassning till avverkningens virkesvolym för att säkerställa att avlägget rymmer virkesvolymen. Modellen kan användas innan trakten besöks för att minska tiden för planerarens fältarbete.

  

Dessutom skulle en analys av vägarnas upprustningsbehov kunna kombineras med avläggskarteringen, då för att bedöma om avläggsmöjligheterna längs vägen bör förbättras i samband med upprustningen.

 

Av: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Getty Images