Artiklar

Ny teknik analyserar vägar med AI

Den nya tekniken gör det möjligt att scanna av vägytan med 3D-laser med mycket hög upplösning i full trafikhastighet. Foto: Ramboll.

Varje år mäts cirka 80 000 kilometer väg i Sverige. Nu levererar Ramboll en ny typ av laserscanner till Statliga forskningsinstitutet i Litauen, KTTI, som gör det möjligt att scanna av vägytan med 3D-laser med mycket hög upplösning i full trafikhastighet (90 kilometer/timme). Den nya utrustningen kan snabbt och effektivt samla in mycket stora mängder data och innebär ett stort steg framåt när det gäller maskinell dataanalys och AI.

– Den nya tekniken skapar stora möjligheter att arbeta med trafiksäkerhet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt och är en del av Rambolls arbete med smart infrastruktur. Genom att bedöma läget för underhållsarbeten på ett mer effektivt sätt kan vi säkerställa att åtgärder sätts in i tid, säger Ildiko Boström, enhetschef på Ramboll Road Survey Technology, RST.

I Sverige har yteffekter och sprickor inte mätts i full trafikhastighet tidigare men metoden förväntas bli introducerad i Sverige från 2020.

Kan användas för underhållsplanering

– Fördelar är bland annat att det blir möjligt att samla in mer och tätare information samt att insamlad data kan användas för flera olika ändamål, på såväl vägnätsnivå som objektsnivå. Systemet kan dessutom tillhandahålla information för underhållsplanering för hela Sverige, säger Ildiko Boström.

Utmaningen är nu att hitta bra strategier för att använda och analysera den insamlade datan. Här kommer möjligheterna till machine learning och AI in.

– Även om maskinen registrerar data bättre än en människa kan den inte tolka datan från början. Vi måste lära programmet att urskilja och tolka faktorer som yteffekter, sprickor och grovhet. Det gör vi genom att ge analysverktygen exempel så att de över tid blir mer träffsäkra. Visuell subjektivitet ersätts av objektiv maskintolkning och minskar därmed fel som beror på den mänskliga faktorn, förklarar Ildiko Boström.

Ramboll har över 20 års erfarenhet av vägytemätning och är en ledande europeisk aktör som tillhandahåller hela ledet från utrustning och mätning till analys.