Artiklar

Fredriks lätta skördare klarar tunga uppgifter

Skogsägarna vill att entreprenörerna använder mindre maskiner som ger lägre marktryck istället för stora och tunga skördare.
– Många tycker även att det är värdefullt att fler träd lämnas kvar vid de första gallringarna, säger Fredrik Evaldsson som är supernöjd med sin lilla Malwa.

Det är inte helt lätt att stämma möte med den 29-årige entreprenören som gärna rör sig i de djupa och minst sagt otillgängliga skogarna längs det som fram till 1600-talet utgjorde riksgränsen mellan Sverige och Danmark.
I dag är den gamla gränsen ett minne blott, och det enda som påminner om den tiden är att det långt inne i skogen finns en hel del skyltar som upplyser när man lämnar Blekinge och istället kommer in i Kalmar län.
Med en hel del tur och med stor hjälp av guidning på telefonen hittar vi till slut rätt i labyrinterna av små skogsvägar och kan med ledning av det dämpande ljudet av den pågående avverkningen ge oss in i den snåriga skogen, där Fredrik för tillfället håller på med en omfattande gallring.

Markägaren ville ha en mindre maskin

Här ville markägaren att det skulle användas en mindre maskin, och då passade det alldeles utmärkt för Evaldsson att ta sig an uppdraget.
– Det här är klassisk tallmark, den ligger högt och är så pass väldränerad att så fort ytvattnet från snösmältningen runnit igenom är det torrt. Så egentligen borde det inte finns gran här, säger han när han hoppar ut ur den lilla maskinen och passar på att ta förmiddagens första fika.
Solen gassar och det är lugnt och stilla i den lilla skogsgläntan, och han passar på att fundera lite kring det här med lönsamhet och planering i skogsnäringen.

Många risker med framförallt gran

– Visst kan gran ge ett bättre netto än tall eller ädellöv för den enskilde skogsägaren, men samtidigt finns det väldigt många risker med framförallt gran. Det ser vi tydligt nu efter förra sommarens omfattande granbarkborreangrepp som gjort att stora delar av grantimret inte går att använda till annat än energived. Tidigare i veckan plockade jag ut en hel del skadade träd i anslutning till detta skogspartiet, men hit verkar baggen inte ha hittat.
– Och visst finns det ett stort betestryck på tallen från älgen, men den ger sig ju även på granen, som dessutom lockar till sig rådjur, säger Fredrik Evaldsson som konstaterar att granbestånden dessutom är mer känsliga för stormar än tall.
Markägarna vill ha mer stormfasta granbestånd och här kommer små skördare in som ett riktigt intressant alternativ eftersom den klarar att ta sig fram i tätare skog. Eftersom tätare skog klarar stormar bättre än gles skog kan man under hela omloppstiden, det vill säga från första, andra och tredje gallringen fram till slutavverkningen lämna kvar upp till 30 procent mer träd.

Klarar stormar bättre

– Det ger ett lägre netto per hektar i början, men förutom att skogen kommer att klara stormar bättre ger det även möjlighet att välja mellan fler stammar vid de olika gallringarna. Detta i sin tur gör att skogsägaren och därmed även entreprenören vid slutavverkningen kommer att få ett betydligt bättre netto jämfört om man använt sig av stora skördare, som ju måste ta ned fler träd vid de första gallringarna för att komma fram.
Evaldssons maskin har en relativt kort kran som är på cirka sju meter, men eftersom maskinen är så pass smidig kan han ändå klara att hålla 20 meter mellan stickvägarna, vilket är ungefär samma som för en större maskin med en längre kran.
– Produktionskapaciteten om man mäter den i kubik per timme, eller om man så vill i investerat belopp per kubik, är nästan i klass med en större maskin, däremot blir så klart produktiviteten per hektar vid sådana här gallringar lägre eftersom jag lämnar kvar upp till en tredjedel så många träd.

Totalvikt 6.3 ton

Familjen Evaldsson köpte från början in maskinen för att användas på den egna skogsfastigheten som omfattar 560 hektar, detta eftersom de inte lyckades hitta entreprenörer med liknande maskiner. De fastnade för den svensktillverkade skördaren Malwa 560, den svensktillverkade kranen Mowi P40 samt ett Loggmax 928-aggregat. Totalt väger ekipaget in på 6,3 ton och det är en bra bit under en vanlig skördares cirka 15 ton.
Även om däcken inklusive kedjor är något smalare, 600 millimeter istället för 700, innebär den lägre totalvikten att marktrycket blir betydligt lägre än för de stora bjässarna, och det gör det möjligt att ta sig an uppdrag även i riktigt känsliga områden som till exempel mossar.
– En stor fördel är att vi även har en skotare från Malwa, som är exakt samma maskin som denna fram till midjan. Det är en stor fördel eftersom då behöver man bara lära sig en maskin, säger Fredrik Evaldsson som konstaterar att det ursprungliga planerna på att använda den i familjens egen skog kommit på skam.
Han har haft så mycket att göra att maskinen inte ens kommit i närheten av den egna skogsfastigheten.

Friheten är ovärderlig

En vanlig arbetsdag börjar tidigt på morgonen och ofta sitter han bakom spakarna redan vid 07-tiden, även om han har en bra bit att köra. Sen kör han ofta fram till 16-tiden med några korta avbrott för fika och lunch som han värmer i det lilla 12-voltsdrivna värmeskåpet inne i hytten.
Tidigare körde han grävare och när han jämför arbetsdagarna är de som natt och dag.
– På de stora byggena var jag ofta den enda grävmaskinisten, och där var alla de andra beroende av att jag var på plats. Att gå till tandläkaren på dagtid var ju inte att tänka på, då skulle hela bygget stannat upp. Här i skogen sköter jag mig själv, behöver jag uträtta något ärende kan jag när som helst ta igen den tiden genom att åka hit någon helg när sambon ändå har något annat för sig. Jag jobbar hellre i skogen än sitter framför teven, och den friheten är ovärderlig för mig. Men visst måste man vara lite speciell för att trivas med det här. Fast jag har ju alltid maskinistens bäste vän med mig, telefonen, säger han när han plockar ihop och gör sig redo för några timmars gallring.

Stortrivs på jobbet

Maskinen startar villigt och snart backar det lilla ekipaget in i den täta skogen utan att göra allt för mycket väsen av sig, motorljudet är väl dämpat och det enda som hörs på avstånd är hur kvistar och mindre grenar knäcks.
Med van hand och stor precision börjar sen gallringen i ett rasande tempo, stam efter stam kapas och apteras samtidigt som flis och damm yr i skogsbrynet.
Fredrik sitter inne i den väl ljuddämpade och luftkonditionerade hytten och myser.
– Kan man ha ett bättre jobb än detta, säger han glatt när vi lämnar honom så att han ska bli klar med gallringen innan helgen. Det är fredag förmiddag och i dag ska han jobba tills han blir klar.