Artiklar

Nytt projekt ska utveckla fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

Foto: Getty Images.

Fjärrstyrda virkeslastare kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Skogforsk arbetar nu i ett projekt där målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler.

I Sverige finns ett hundratal virkesterminaler. De ligger vanligtvis på avskilda platser, vilket försvårar en effektiv bemanning. I ett nytt projekt ska en demonstrator av en fjärrstyrd virkeslastare utvecklas och testas på en eller flera av SCA:s virkesterminaler.

− Vi gör det här för att undersöka hur tekniken skulle kunna öka tillgängligheten på virkesterminaler vilket i sin tur kan leda till kostnadseffektivare logistik, säger Lars Nolander, logistikchef Virke, SCA Skog.

Samarbetsprojekt

Projektet startade den 1 november och är ett samarbete mellan Skogforsk, Volvo, SCA, Mittuniversitetet, Biometria och Telia. Skogforsk har två roller i projektet. Den ena är att analysera potentialen för fjärrstyrda maskiner på terminaler. Det görs genom simulering utifrån en ekonomisk modell som inkluderar de faktorer som är specifika för virkesterminalen.

Bidrar med tidigare erfarenheter

Skogforsks andra roll är att bidra med erfarenheterna hittills från utvecklingen av en fjärrstyrd skotare och fjärrstyrningslabbet Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

– Det handlar till exempel om säkerheten runt obemannade maskiner, där vi kommit en bit på väg. Det handlar också om att se till att förarna har det stöd de behöver för att manövrera en maskin på distans, säger Olle Gelin, projektledare på Skogforsk.

Projektet har en total budget på 8 110 000 kronor och finansieras med bidrag från Vinnova på 4 000 000 kr.