Produktnyheter

Fjärrstyrda grävmaskiner hos Volvo

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och CE Engineering Solutions har designat en avancerad fjärrstyrningslösning för kort räckvidd som öppnar nya möjligheter för grävmaskinsdrift – med ökad säkerhet, sikt och flexibilitet.

Nu erbjuds lösningen till grävmaskinerna EC250E, EC300E och EC350E. Tekniken ger en kraftfull lösning för kunder som arbetar på farliga eller utmanande arbetsplatser – eller för de som arbetar i miljöer där föraren behöver en närmare vy över själva uppgiften. Kunder i Nordamerika och Europa som redan använder och drar nytta av fördelarna med den här funktionen, har pekat på dess användarvänlighet och förbättrade säkerhet – och det faktum att den enkelt kan integreras i deras verksamhet.

Med denna lösning kan kunden köra sin grävmaskin i områden där det finns risk för fallande föremål eller där maskinen kan välta, till exempel vid rivningsjobb. Den är också användbar för applikationer där det finns risk för farliga rörelser eller förflyttningar med maskinen, till exempel i områden med dåliga markförhållanden.

Andra situationer där fjärrstyrningen med kort räckvidd kan användas inkluderar uppgifter där föraren behöver hålla en närmare koll på grävmaskinens redskap, till exempel vid pålnings- och borrtillämpningar. Detta ger inte bara bättre sikt med ökad precision, utan ersätter också behovet av ytterligare en kollega. Dessutom möjliggör systemet också en förbättrad sikt för föraren i situationer där sikten från hytten är bristfällig, som vid demolering.

På så sätt levererar den nya lösningen ökad säkerhet, bättre sikt och ökad mångsidighet.

Funktionen fungerar upp till 100 meters avstånd – mer än tillräckligt för att fortfarande hålla koll på maskinen under fjärrmanövrering. Tvåvägskommunikation via en radiosändare och radiomottagare gör att maskinisten kan kommunicera elektroniskt med maskinen.

Systemet kan enkelt slås på och av via en strömbrytare inuti hytten och en ljusfyr på utsidan av maskinen varnar de på plats om huruvida fjärrstyrningsläget används eller inte.

Den agila systemutvecklingen hos CE Engineering Solutions gör att fjärrstyrningslösningen helt kan skräddarsys och anpassas för unika kundspecifikationer på begäran.

Även om lösningen än så länge bara är tillgänglig på grävmaskinerna EC250E, EC300E och EC350E, så förväntas utbudet att utökas i framtiden. För närvarande erbjuds lösningen ’Short Range Remote Control’ hos Swecon och andra Volvo-återförsäljare på marknader där dessa grävmaskinsmodeller finns tillgängliga.

 

 

Källa: Swecon