Nyhet

Engcon rustade för fortsatt global expansion

Engcons fabrik
Fabriken liksom huvudkontoret och det mesta av de administrativa funktionerna, är placerade i Strömsund. Foto: Engcon.

Med Strömsund som bas och nav i verksamheten fortsätter tiltrotatortillverkaren Engcon att växa. Under 2019 genomfördes närmare 20 strategiska rekryteringar för att vässa organisationen inför den fortsatta globala expansionen.

När Strömsundsbaserade Engcon drog igång 1990 var det i liten skala och med få personer. Grundaren Stig Engström både konstruerade, monterade och sålde produkterna. I takt med att försäljningen tog fart har alla verksamhetens delar växt men fortfarande är huvudkontoret, fabriken och det mesta av de administrativa funktionerna placerade i Strömsund.

Viktiga strategiska rekryteringar

Över tid har Engcon byggt upp en internationell organisation. Företaget har idag etablerade säljkontor i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Frankrike, Benelux, USA, UK, Tyskland, Korea samt Australien.

– Att vi är internationella ställer stora krav på oss vad gäller kompetensförsörjningen, vilket gör det senaste årets strategiska rekryteringar viktiga. Global närvaro innebär att Engcon har aktiva kunder någonstans i världen under dygnets alla timmar. För att kunna hantera det har vi förstärkt vårt team med två stycken så kallade Region Managers. De arbetar integrerat med våra säljkontor världen över, som en länk till huvudkontoret i Strömsund, förklarar Krister Blomgren, VD på Engcon, och fortsätter:

– Vi har även rekryterat in en marknadschef för att stärka varumärkesarbetet, vars uppdrag är att skapa en enhetlig central kommunikation men även stötta våra olika marknader lokalt. För att bearbeta helt nya marknader har vi dessutom anställt en International Sales Manager, som basar över ett team tillgängliga för de marknader där vi ännu inte etablerat ett eget kontor.

Från lokalt till globalt

Stig Engström, Engcons ägare och grundare, reflekterar över Engcons utveckling:

– Skillnaden mot när jag startade upp är att nå ut med information till alla i organisationen. En viktig utmaning är att skapa en gemensam syn och tilltro till vår värdegrund, oavsett var i världen våra medarbetare jobbar, säger han och fortsätter:

– För att vi ska kunna fortsätta växa krävs en bevarad företagskultur, och då blir vår personalvård viktig. Därför har vi även förstärkt vår HR-avdelning med en ny medarbetare, vars främsta uppgift är fokus på personal som arbetar på våra tillväxtmarknader, alltså utanför Sverige.

Ökat behov av struktur

I takt med att Engcons verksamhet vuxit har bolaget sett ett ökat behov av struktur, processer och rutiner för att fortsätta leverera på topp till kunder som idag finns på jordens alla hörn.

– Om alla våra 300 anställda gör rätt saker så får det väldigt stor effekt i slutändan. Det är viktigt att skapa en företagskultur och organisation som fungerar lika bra i med- som motgång. Därför är det senaste årets strategiska rekryteringar A och O för vår fortsatta tillväxt, säger Stig Engström.

Utökad kompetens i ledningsgruppen

Under 2019 rekryterade Engcon också en kombinerad produktions- och inköpschef, för att både se över företagets produktionsprocess och inköpsrutiner. Engcon har också utökat ledningsgruppen med kompetens som gruppen tidigare saknade.

– Tidigare jobbade vi extremt lösningsorienterat. Nu strukturerar vi upp vår verksamhet utan att göra avkall på flexibiliteten, som är ett av våra viktigaste ledord. När vi lyfte in både vår marknadschef samt produktions- och inköpschef i ledningsgruppen, fick vi dessutom en mer jämställd ledningsgrupp. En viktig förändring för vår framtida utveckling, konstaterar Stig Engström.