Nyhet

Swerock fortsätter att växa i norr

Betongfabriken vid Swerocks täkt, Näverberget, i Måttsund utanför Luleå.

Swerock fortsätter genom förvärv av betong- och ballastverksamhet att växa i Luleåområdet. Den förvärvade verksamheten omsatte cirka 60 miljoner svenska kronor 2020 och hade 4 anställda.

Förvärvet innefattar två täkter, Näverberget och Persön, och en betongfabrik i Luleåområdet samt ett antal fordon och maskiner från Snells. Förvärvet stärker Peab i området och innebär synergier för såväl Swerock som Peab Asfalt. Swerock har sedan tidigare en täkt centralt i Luleå. Peab Asfalt, systerbolag till Swerock inom Peabkoncernen, har asfaltverk i den ena täkten, Näverberget.

Stärker marknadspositionen

”Med detta förvärv välkomnar vi fyra nya medarbetare och stärker Peabs marknadsposition inom asfalt, ballast och betong i Norrland. Vi skapar även förutsättningar för att utveckla en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter”, säger Patrik Silfvernagel, regionchef Norrland, Swerock och Peab Asfalt.

Till fördel för miljön

Ballastverksamhet är nära kopplad till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Med lokal närvaro minskar även transporterna till fördel för miljön, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Tillträde skedde den fjärde januari 2021.