Nyhet

Schaktlastbil som rullar på el

En eldriven schaktlastbil har tagits i bruk i Göteborg. Foto: Philip Liljenberg

En av byggbranschens första ellastbilar rullar på Masthuggskajen. Peab, Swerock och Göteborgs Stad har kontrakterat en av de första eldrivna schaktlastbilarna i Sverige.

Masthuggskajen är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborg. Det omfattar en yta på cirka 100 000 kvadratmeter och ska bli ett lområde med bostäder, kontor, handel, service och kultur.

– Vi är stolta över att vara en av de första i branschen som satsar på en eldriven schaktlastbil. Det är ett viktigt steg i vår strävan att minska vår klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi hoppas att detta initiativ inspirerar andra aktörer i byggbranschen att följa vårt exempel och satsa på framtidsinriktade lösningar, säger Victoria Borgljung, arbetschef på Peab.

Den eldrivna schaktlastbilen har flera fördelar ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Den minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, förbättrar luftkvaliteten i staden och bidrar till att trafikbullret blir lägre i staden. Lägre ljudnivå gör också att arbetsmiljön för de som kör lastbilen och arbetar intill blir bättre och tystare.

Vilja att ligga i framkant

– Vi är oerhört glada över att vi tillsammans med vår leverantör Rotercentralen kunnat erbjuda projektet möjligheten att ta in en helt eldriven schaktlastbil. Det visar på en vilja och ambition att ligga i framkant när gäller det att försöka minska klimatpåverkan samt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser, säger Mattias Norrman, arbetschef på Swerock.

Utmaningarna med klimatet är globala men det finns också ett lokalt perspektiv. Det är inte minst här som användningen av elfordon kan spela en stor roll, då de har en positiv effekt på den lokala luftkvaliteten.

Antalet nyregistrerade lastbilar härrör främst från transportsektorn. Under 2023 uppgick den totala nyregistreringarna av lätta lastbilar till cirka 43 703, en ökning med närmare 27 procent jämfört med 2022. Andelen eldrivna ökade från 15 till 20 procent av försäljningen. Förbättrad leveransförmåga och en vilja från företagen att ställa om sin fordonsflotta till en bättre driftekonomi och att möta kundernas krav på fossilfrihet ligger bakom ökningen. Men det har skett en inbromsning i ökningstakten, efter att klimatbonusen avskaffades i november 2022.

De tunga lastbilarna, 16 ton eller mer, ökade under året med cirka 21 procent till 6 620. Ökningen förklaras till stor del av stark leveransförmåga från stora orderböcker. Av de nyregistrerade lastbilarna var 4,3 procent eldrivna, jämfört med 2,7 procent 2022.