Nyhet

Regeringens förslag viktigt steg för bygg- och anläggningsföretagen

Unga maskinförare i utbildning. Foto: ME

Arbetsmarknadens behov ska bli styrande för utbudet av gymnasieutbildningar, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. ”Ett viktigt steg i rätt riktning”, menar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, vars medlemsföretag länge haft svårt att hitta personal.

När utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning planeras ska arbetsmarknadens behov få större betydelse. Lagändringen som regeringen föreslår syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Bättre matchning

Maskinentreprenörerna har länge krävt en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och skolors utbud av gymnasial och vuxenkommunal utbildning.

– Förra året utbildades det 500 maskinförare medan branschens verkliga behov var 1500, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson. Regeringens förslag är därför välkommet då det öppnar upp möjligheten att skapa utbildningar som utgår från företagens kompetensförsörjningsbehov. I vår senaste konjunkturbarometer som publicerades i december uppgav företagen att det blivit ännu svårare att rekrytera personal, över 90 procent av företagen angav att det var mycket svårt eller svårt att rekrytera kollektivanställda.

”…ett viktigt steg i rätt riktning…”

Regeringen föreslår också att det ska införas krav på att kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och Komvux.

– Utifrån ME-skolans perspektiv, insikter och erfarenheter känns regeringens förslag som ett viktigt steg i rätt riktning, säger Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan. Särskilt glada är vi över kravet att kommunerna ska samverka. Att kommuner behöver samarbeta kring ofta dyra yrkesutbildningar är något som vi från vår sida föreslagit i våra möten med regeringens utredare, myndigheter och politiker och det känns som de lyssnat.

Diskutera branschens framtid

Nästa steg för ME-skolan är att diskutera regeringens förslag vid ”Framtidens maskinförare”, ett digitalt event ME-skolan arrangerar 11 februari för att diskutera branschens framtida utbildnings- och rekryteringsbehov.

– Förslaget är mycket välkommet, då vi arbetat länge i denna riktning, konstaterar Jonas Thorstenson avslutningsvis.

 

Källa: Maskinentreprenörerna