Kortnyheter

Högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram från hösten 2023

Foto: Getty Images

Riksdagen har röstat ja till att regeringens förslag om att grundläggande högskolebehörighet ska ingå i alla yrkesprogram. Efter att i flera år varit med och drivit den här frågan är glädjen stor hos Transportföretagen.

– Härligt! Tillsammans med stora delar av näringslivet i övrigt har vi uthålligt och på olika sätt drivit den här frågan i övertygelsen om att automatisk högskolebehörighet stärker yrkesutbildningarnas status och därmed deras attraktionskraft. Att riksdagen nu ställer sig bakom frågan är en stor vinst för morgondagens elever och för näringslivets kompetensförsörjning. I förlängningen tror vi det stärker matchningen på arbetsmarknaden och därmed samhället i stort, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning.

För att möta transportsektorns rekryteringsbehov behöver flera söka sig till yrkesutbildningar som leder till jobb i transportnäringen.

Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning Transportföretagen.

– Riksdagens beslut är en viktig pusselbit i att långsiktigt stärka svensk yrkesutbildning. Från Transportföretagens sida vill vi se flera reformer dom kommande åren. Bland annat att branschen kan få större inflytande över innehållet i den gymnasiala utbildningen samt att den dimensioneras efter arbetsmarknadens behov, säger Caj Luoma.

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

 

Källa: Transportföretagen