Kortnyheter

Kunden i fokus när gemensamt bolag bildas

Foto: Getty Images

Nu bildar Eco Logs servicecenter i Söderhamn tillsammans med Gremo Maskinservice i Ätran ett eget bolag, Maskinservice i Norden AB. Det nya bolaget kommer att ingå i koncernen Eco Log Group och därmed ha ett fortsatt nära samarbete med Eco Log och fabriken precis som tidigare.

För de båda serviceverkstäderna innebär det att service kommer att erbjudas även till kunder med skogsmaskiner från andra tillverkare än just Eco Log och ett brett lager av reservdelar för alla typer av maskiner byggs upp i de egna lokalerna. Christer Westin, Servicechef för Skandinavien på Eco Log, är den som kommer att driva verksamheten också i det nya Maskinservice i Norden AB. Han ser att det nya bolaget innebär flera utvecklingsmöjligheter framåt.

– Vi har många kunniga medarbetare med lång erfarenhet i såväl Söderhamn som Ätran. Det nya, gemensamma bolaget kommer att skapa ett ännu närmare samarbete mellan de båda serviceverkstäderna framåt och jag är övertygad om att den samlade kompetensen vi har där kommer att vara en stor styrka, säger Christer Westin.

Gemensamt för de båda serviceverkstäderna är redan sedan tidigare att de har ett stort kundfokus. För en skogsentreprenör är närheten till snabb service många gånger helt avgörande varför relationen till kunderna är a och o för att det ska fungera.

– Vi kommer att erbjuda våra kunder precis samma snabba service och nära kontakt som tidigare och känslan av närhet är något vi vill bygga vidare ännu mera på. Sedan kommer vi ju att serva många fler maskinmärken och modeller och dessutom inte enbart skogsmaskiner. Det vinner även våra befintliga kunder på, som kanske har flera olika typer av maskiner, förklarar Christer Westin.