Artiklar

Full fart i skogen för André

Redan som 24-åring skaffade André Torstensson skördare och skotare. Nu rullar verksamheten på för fullt och han ser ljust på framtiden. 

– Skogsnäringen har helt klart framtiden för sig, både för entreprenörer och för skogsägare, säger han.

Vi befinner oss långt inne i de djupa småländska skogarna och för att hitta på de smala och slingrande skogsbilvägarna har vi haft god hjälp av den kartnål som André Torstensson skickat på sms.
I en skogsglänta finner vi till slut ekipaget som håller på med att plocka ut tall av klena dimensioner, och André passar på att ta en kort paus i dagens arbete.
Den ständiga följeslagaren och arbetskamraten Blixtra, en pigg tollare, passar på att rusa runt i skogen när André kollar över maskinen.

– Jag tycker att det luktar diesel, men hittar inte läckan, säger han.

JD-skördaren med H754-aggregaget är snabb i vändningarna.

Maskinen, en JD 1270D -10 är utrustad med en långkran på tolv meter samt skördaraggregat H754 och har 1400 timmar på mätaren.
Den är en av de sista i sin modellserie som såldes i Sverige, och många maskinförare brukar skryta om att D:et i modellteckningen står för driftsäkerhet.
Men det håller inte André riktigt med om.

– Det är alltid något som behöver fixas. Det är som med alla mekaniska prylar, allt som kan gå sönder går också sönder, speciellt lite äldre saker, säger han.

Redan som ung började han jobba i skogen, och faktum är att just där vi befinner oss i dag är den mark som brukats av hans släkt i tretton generationer.

– Jag fick ofta följa med min farfar i skogen när jag var liten, och som tioåring fick jag prova på att köra skotare, säger han och tillägger att efter gymnasiet var det naturligt att han fortsatte på den banan.

Fram till för några år sedan körde han skördare på ett skogsföretag, men blev permitterad under några månader då arbetsgivaren var tvungen att ställa maskinerna på grund av torkan 2018.

– Jag hade kört lite extra med familjens maskiner hos andra skogsägare på fritiden tidigare, och insåg att det fanns en väldigt stor efterfrågan. Så jag sa upp mig och började driva företaget på heltid med gårdens maskiner som bas i verksamheten. Det hann även bli en Komatsuskotare under en tid, men jag insåg efter ett år att det inte var min grej så den såldes igen. Nu är det bara skördaren kvar i entreprenadverksamheten.

Ambitionen från början var att främst satsa på rena avverkningsuppdrag åt privata markägare, och ett tag funderade han på att anställa och på så sätt kunna arbeta med två avverkningsgrupper.

Företagsstarten fick en rivstart i och med de omfattande granbarkborreangreppen, och större delar av dessa år hade han en mer än fulltecknad orderbok.
Mycket skulle avverkas och i samband med att Södra bestämde sig för att betala angripna granar som pappersmassa och inte som energived gällde det att avverka snabbt för att rädda så mycket av värdet som möjligt.
För tillfället har han lagt planerna på att anställa på hyllan eftersom det är svårt att hitta någon med rätt kompetens, även om det finns med i de långsiktiga planerna.

– Jag är intresserad av att göra affärer och att räkna på olika uppdrag för att se till att det finns tillräckligt med marginaler för att uppdragen ska vara lönsamma. Så jag är inte främmande för att anställa någon eller några längre fram, men som det ser ut just nu ligger allt fokus på att driva företaget vidare på egen hand.

Timmerpriserna varierar över tid och det gäller att avverka för att maximera avkastningen per hektar.

Företaget utför allt från gallringar till klena slutavverkningar och med Blixtra, som är certifierad barkborrehund nivå 3, kan han även söka igenom större skogspartier för att hitta angripna träd.
Under den senaste tiden har han hittat fler ben för sin verksamhet och framöver kommer avverkningsuppdragen att minska medan det blir mer anläggning och restaurering av skogsbilvägar.

– Ja, underhållet av skogsbilvägarna här i området har varit nästintill obefintligt de senaste decennierna och där finns det hur mycket som helst att göra. Så nu kommer jag att satsa mer på den biten och har bland annat skaffat mig en skogsutrustad Hitachi ZX135 grävare med cirka 60 centimeters frigångshöjd. Den maskinen står tyvärr på verkstad några dagar för underhåll just nu, så då passar det utmärkt att ha avverkningsuppdragen att ta sig an, säger han och tillägger att anledningen till att många skogsägare gärna investerar i skogsbilvägar beror på att virkesköparna betalar bättre för virke med god tillgänglighet.

Det här gör att det kan gå att räkna hem en nyanlagd skogsbilväg relativt snabbt eftersom det både är dyrt och tidsödande att skota virke längre sträckor i terrängen, speciellt om det finns större skiften med avverkningsmogen skog som ligger långt från vanliga bilvägar.
Om den nya skogsbilvägen dessutom utformas så att den klarar virkestransporter under hela året ökar både avsättningsmöjligheterna och lönsamheten.

– På sikt tror jag att andelen avverkningsuppdrag står för 20 procent av företagets omsättning medan vägbyggnationerna står för resterande 80 procent, säger André Torstensson som ser mycket ljust på framtiden.

Han tror att den gröna omställningen inom EU kommer att gynna det svenska skogsbruket, även om många utrycker farhågor för att kraven på att skogen ska vara en kolsänka kan leda till ett avverkningsstopp för vissa arealer. Men samtidigt ökar efterfrågan på råvaror som har sitt ursprung i skogen, och allt sammantaget kommer det att innebära ett lyft för den svenska skogsnäringen.

– Vi har skog i släkten också och jag är inte främmande för att testa till exempel hyggesfritt. Nu kan jag inte så mycket om den typen av skogsskötsel, men det är intressant att lära sig nya saker. Vi ligger till exempel långt framme med tallföryngring på våra marker, och har lyckats undvika allt för stora betesskador tack vare en kombination av hårt jakttryck samt viltanpassat skogsbruk där vi försöker spara rönn, asp, säg och ek, säger André Torstensson samtidigt som Blixtra börjar pocka på uppmärksamhet.

Hon är nöjd med utflykterna i skogen och vill hoppa in i maskinen tillsammans med husse för att slutföra förmiddagens uppgift, att avverka runt 100 kubik.
Därefter är det dags att åka till en skogsägare som vill ha en offert på en skogsbilväg och sen åka tillbaka för att fortsätta med förmiddagens avverkning.

 

Runtorps Jord & Skog

Verksamhet: Skogsavverkning, anläggning och renovering av skogsbilvägar samt försäljning av bergkross
Maskiner: JD 1270D skördare med långkran 12 meter samt aggregat H754, Hitachi ZX135 grävare, John Deere 7930 med Randex H31W maskintrailer med lastkapacitet på 31 ton
Ort: Runtorp, söder om Kalmar
Omsättning: Cirka 2 500 000 kronor
TEXT OCH FOTO: PETER FREDRIKSSON