Nyhet

Derome Maskinuthyrning firar dubblerad omsättning

Torbjörn Backe, regionchef på Derome Maskinuthyrning firar ettårsdagen.

Tre bolag blev ett – tolv månader senare har omsättning nästintill dubblerats. ”Vi är inte återhållsamma, ser vi affärsmöjligheter som kan utveckla oss ska vi ta dem”, säger Torbjörn Backe, regionchef på Derome Maskinuthyrning i Halmstad.

Ett tårtkalas för medarbetare och kunder markerar ettårsdagen för Derome Maskinuthyrning. Efter fusionen med Hyrtab i Halland och HYR-IN i Skåne har verksamheten stärkts både geografiskt och kompetensmässigt. Och efter omprofileringen har bolaget vuxit så det knakar.

– Det har varit ett fantastiskt år på många sätt. Roligt och utvecklande. Samtidigt har vi fått signaler från övriga bolag inom Derome om tuffare tider, vilket gjort att vi har kunnat reagera proaktivt och klarat oss riktigt bra, säger Torbjörn Backe.

Bolagets omsättning har under året vuxit från 120 till strax över 200 miljoner. Och även under första kvartalet 2023 levererar verksamheten ett resultat över budget. Att det fortfarande går riktigt bra trots en orolig omvärld härleder Torbjörn till Derome Maskinuthyrnings vida spridning av kunder:

– Vi har en stabil och god spridning på våra kunder. De arbetar inom flera olika segment och inom både den privata, kommunala och statliga sfären.

En annan förklaring till framgången är de goda synergierna som skapas mellan Deromes bolag, i hela kedjan från skog till färdigt hus. I Halmstad finns till exempel både industrihandel genom IMAB, bygghandel, emballagetillverkning samt bostadsutveckling i Mölle Gårdar där Derome Maskinuthyrning hyrt ut produkter till lokala underleverantörer.

Utöver strategin kring att nyttja synergier mellan Deromes koncernbolag finns det också ett mål om att utmana branschen och bli den mest hållbara uthyraren i Sverige. Det innebär bland annat att samtliga förbränningsdrivna maskiner drivs på HVO100 precis som att alla transporter i egen regi körs fossilfritt.

– En annan spännande satsning vi driver igenom inom bara ett par veckor handlar om att hyra ut och etablera solceller på byggbodar. Bodarna på byggarbetsplatsen kan genom solcellerna bli självförsörjande på el och våra kunder slipper att sitta fast i dyra elavtal på byggena, avslutar Torbjörn.

 

 

Källa: Derome