Nyhet

Derome arrangerar skogsträff för kvinnor

Anna Eriksson och Liselotte Jonsson, virkesinköpare på Derome, arrangerar kvinnlig skogsträff

Den åttonde november arrangeras en kvinnlig skogsträff i Timmerstugan på Svenljunga Naturbruksgymnasiums marker för att sprida kunskap, skapa nätverk och involvera fler kvinnor i skogsbruket. Såväl skogsägare som skogsintresserade är välkomna.

Enligt Skogsstyrelsens statistik är det sex gånger fler män som är sysselsatta inom svenskt skogsbruk och endast 15 procent av branschens anställda cheferna är kvinnor. Det är en bild Liselotte Jonsson och Anna Eriksson, som till vardags arbetar som virkesinköpare på Derome Skog, gärna är med och förändrar.

– Det finns så många kvinnor som är kunniga, engagerade och intresserade av skogen och skogsbruket. Vi skulle vilja skapa ett forum för där vi kan mötas, knyta kontakter och dela kunskap. Vi hoppas att det här kan vara en start. Skogsbruket behöver växa och då behöver vi bli fler kvinnor, säger Liselotte Jonsson.

Under kvällen ska hon och kollega Anna Eriksson bland annat berätta om vikten av att ha en skogsbruksplan och vad man ska tänka på när det gäller plantering, röjning och gallring i skogen. De bjuder på tips och råd om hur skogsägare på bästa sätt undviker viltskador och samtidigt skapar en gynnsam miljö för vilt och biologisk mångfald. Men för att delta under träffen behöver deltagarna inte äga skog själva.

– Nej, det är inte ett måste. Det viktiga är att det finns ett engagemang och intresse för skogen, och att man vill träffa likasinnade. Vi hoppas på att det blir en bra blandning av folk, säger Liselotte.

Svenljunga 8 november

18.00 – 21.00
Timmerstugan – Svenljunga Naturbruksgymnasium
Anmälan görs på derome.se senast den 5 november.

Markaryd  23 november

18.00 – 21.00

Källa: Derome