Nyhet

Är svenskarna märkestrogna när det gäller bilar?

Foto: Getty Images

Att bilmärket har stor betydelse för ägaren är en vanlig uppfattning, men det stämmer inte helt. I en undersökning från Kamux visar det sig att endast fyra procent av svenskarna anser sig vara helt märkestrogna och aldrig skulle kunna tänka sig att byta bilmärke. Men siffrorna skiljer sig åt bilmärkena emellan.

Det finns mycket att tänka på vid val av bil. Allt från antal sittplatser till ljudsystem – och inte minst märket. Men en undersökning från Kamux visar nu att en stor del av svenskarna inte bryr sig särskilt mycket om det sistnämnda. Endast fyra procent uppger att de aldrig skulle byta bilmärke och 23 procent kan byta ut sitt märke till vilket som helst.

Den överlägset största anledningen till att svenskarna inte vill byta ut sitt bilmärke är kännedomen om bilen och dess egenskaper, det uppger 72 procent. Närmare en femtedel uppger att det beror på bilaffären och att de trivs med att besöka den.

– Trots att en del funktioner kan vara lika märken emellan är varje bilmärke unikt. Därför är det intressant att se att så pass många anser att de inte är lojala till sitt bilmärke. En av anledningarna till detta skulle kunna vara de långa väntetiderna som rått de senaste åren och även ekonomin som inspirerat folk att se sig om efter nya alternativ, säger Kerim Nielsen, VD på Kamux Sverige.

Det finns även stora skillnader i hur märkestrogna förarna av bilmärkena är beroende på vilket märke man kör. Ägare av Mercedes-Benz är mindre benägna att utforska ny mark och 48 procent är antingen helt eller ganska märkestrogna, varav 17 procent inte kan tänka sig att byta märke vid nytt bilköp. Därefter följer Tesla, där 14 procent uppger att de inte kan tänka sig att investera i ett annat märke. För Dacia- och Mitsubishi-ägare är det däremot inte omöjligt med ett märkesbyte. Av dessa ägare är det ingen som är helt märkestrogen, medan 61 respektive 52 procent uppger att de inte är märkestrogna över huvud taget.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes som en online-undersökning i M3 Panel och har därefter bearbetats av Bilendi Oy mellan 12–23 januari 2023. Undersökningen genomfördes bland 1 017 svenskar med körkort och bil i hushållet i åldrarna 18–70 år.

Källa: Kamux