Kortnyheter

Nästan hälften kör för fort

Foto: Getty Images

Att hålla sig inom hastighetsbegränsningen är inte högt prioriterat av alla. Nästan varannan svensk uppger att de kör för snabbt på motorvägen, dessutom har närmare varannan man någon gång fått en fortkörningsbot. Det visar en undersökning bland svenska körkortsinnehavare genomförd av Kamux.

Dålig sikt och rusningstrafik är någonting som gör en stor del av svenskarna nervösa på vägarna. 18 procent anser även att stadskörning är olustigt, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att svenskar i lägre utsträckning kör för fort i stan än på motorvägen.

En fjärdedel av svenskarna (28 procent) kör precis enligt hastighetsbegränsningen på motorvägen medan nästan hälften (48 procent) uppger att de kör för fort. Närmare var tionde svensk (nio procent) kör mellan 11–15 km/h över hastighetsbegränsningen på motorvägen och fyra procent fortare än så.

I stan kör de flesta något lugnare. Var tredje respondent (32 procent) uppger att de kör enligt hastighetsbegränsningen och lika många (33 procent) säger att de kör långsammare än det. Men trots att färre trycker på gasen när de åker genom stan är det fortfarande en tredjedel (34 procent) som kör för snabbt även i stadsmiljö.

– Det är givetvis tråkigt att se att nästan hälften av svenskarna kör för fort. En hastighetsökning från 110 till 120 kilometer i timmen tjänar dig ungefär 33 sekunder per mil. Med andra ord tjänar du inte in särskilt mycket tid på att köra över hastighetsgränserna, som finns där av en anledning. Dessutom ökar bränsleförbrukningen vid högre hastigheter. Samtidigt får man inte heller glömma att alldeles för låg hastighet också kan innebära en trafikfara, säger Kerim Nielsen, vd på Kamux.

Att köra för fort kan innebära konsekvenser och 48 procent av de tillfrågade männen har någon gång fått en fortkörningsbot. Av dessa har 28 procent fått det mer än en gång. Kvinnor verkar ha ett något lugnare tempo på vägarna. Av de tillfrågade kvinnorna är det 29 procent som någon gång har fått en fortkörningsbot, varav 13 procent fått det mer än en gång.

Källa: Kamux