Derome Timber investerar 50 miljoner i sin såglinje vid anläggningen i halländska Derome.
Enligt Deromes vd Gunnar Jakobsson är investeringen helt nödvändig.
– För att säkerställa en god betalningsförmåga för timret till skogsägaren, behöver vi ständigt jobba för att öka sågutbytet. Kort sagt behöver vi bli effektivare och få ut mer plankor och brädor ur timret. Det gör vi genom att bygga om vårt största sågverk, säger han i en kommentar.
Ombyggnaden innebär bland annat att förstasågen förses med två extra klingor för att delar som tidigare blivit flis ska kunna bli brädor och plank i stället.
Delningslinjen ersätts av nya maskiner som har aktiv kurvsågning och bättre följer stockens form.
Ombyggnaden som ska ske i vinter kommer att öka sågutbytet med 1-2 procent samt öka sågverkets kapacitet från 200 000 kubikmeter till 250 000 kubikmeter per år.