Produktnyheter

Bahcos största verktygslansering

Bahco stärker nu sin position som helhetsleverantör av verktyg och instrument för både fordons­industri och fordonsverkstad. Ett första steg var introduktionen av luftverktyg, moment­nycklar, verktygsvagnar och verktygsskåp som genomfördes under 2009. Nu handlar det om lanseringen av 235 nya produkter som direkt riktar sig till fordonsbranschen.Lanseringen omfattar en mängd hydrauliska verktyg, verktyg för oljebyten och avgas­system, olika mät- och diagnostikinstrument, specialanpassade hjul- och bromsverktyg, instrument för att testa och ladda batterier, hydrauliska fjäderbensverktyg, inspektions­kameror och mycket mer. Bland de nya verktygen finns till exempel ett brett sortiment domkrafter.
www.bahco.com

logo
Redaktionen