Produktnyheter

Miljövänliga alternativ till dubbdäck

Förbud mot dubbdäck på utvalda gator ökar efterfrågan på alternativa lösningar. Det automatiska snökedjesystemet Onspot, som redan används på tusentals lastbilar, introduceras nu även för lätta kommersiella fordon.

Sedan 2009 har kommunerna möjlighet att förbjuda dubbdäck på de egna gatorna. Först ut var Stockholms stad som förra vintern införde förbud mot dubbdäck på den starkt trafikerade Hornsgatan. Förbudet, som är mycket omstritt, gäller idag även på Odinsgatan och Friggagatan i Göteborg samt på Kungsgatan i centrala Uppsala. Ytterligare gator är påtänkta, och dubbförbudet gynnar starka krafter som vill att det införs i större omfattning. Bryter man mot förbudet riskerar man böter.

Bakgrunden är att dubbdäcken pekats ut som den främsta orsaken till centrala stadsgators dåliga luft. Dubbarna raspar och skrapar mot asfalten så att partiklar från beläggning, däck och oljerester virvlar upp i luften. Halterna av partiklar är så höga i centrala Stockholm att de överskrider EUs miljökvalitetsnormer, och luftförorening från dubbdäck orsakar enligt vissa studier många dödsfall varje år.

Alternativen till dubbdäck – snökedjor och snöstrumpor – är traditionellt förbundna med ett antal praktiska problem. Först och främst kan de inte användas vid normal körhastighet, och det är därför i praktiken ohållbart att montera dessa för all körning i vinterväglag. Av samma anledning är man ofta inte beredd när det dåliga vädret sätter in, och måste ta sig tid att montera snökedjorna där och då. Detta blir för många åkare självklart en utmaning.

Första systemet för automatiskt slirskydd
Mot bakgrund av detta har VBG Group i Vänersborg lanserat produkten Onspot, världens första system för automatiskt slirskydd (Automatic Traction Control, ATC). Det är en snökedjeprodukt som monteras på lastbilar, bussar och skåpbilar och där kedjorna genom en knapptryckning kan aktiveras automatiskt under körning.
– Automatiska snökedjor är ett miljövänligt alternativ till dubbdäck som både räddar liv och sparar användaren tid, pengar och oro, säger product manager Lennart Klingzell på Onspot. Systemet, som redan används av tusentals lastbilar, introduceras nu även för segmentet lätta kommersiella fordon – såsom skåpbilar och ambulanser.

Aktivering och inaktivering under körning
Onspot kan slås till och från i hastigheter upp till 50 km/h. Vid aktivering fälls systemets armar ut och kedjorna slungas in under drivhjulen. Detta ger ett omedelbart väggrepp som minskar risken för halkolyckor och säkerställer ökad broms- och dragkraft, även när man accelererar eller kör i uppförs- eller nedförsbacke.

Utvecklingen av Onspotkedjorna har haft fokus på tidsbesparing – detta utifrån tanken att sparad tid räddar liv, skapar leveranssäkerhet och bidrar positivt till kundernas goda anseende.
– Den initiala installationen går snabbt att utföra, tillkopplingen tar ingen tid, och kunden kommer att spara körtid. Detta är egenskaper som sparar en hel del, först och främst människoliv, förklarar Lennart Klingzell.

När man installerar automatiska snökedjor slipper chauffören oro, problem och stress vid vinterväglag. Men även uppdragsgivaren gagnas av systemet.
– Förutom att man investerar i en försäkring uppnår man med Onspot högre effektivitet, bättre leveranssäkerhet och lägre driftskostnader. Och så är det alltid trevligt att kunna försäkra sina kunder att man aktivt förhindrar onödiga stillestånd även under svåra väderförhållanden, avslutar produktchefen.