Nyhet

Volvo C30 Electric i tufft vintertest

Volvo C30 Electric körs under tuffa vinterförhållanden för att säkerställa att den batteridrivna bilen fungerar felfritt i temperaturer även under minus 20° grader Celsius. Volvo Personvagnars krav på C30 Electric är desamma som för alla Volvomodeller och den batteridrivna bilen utsätts för samma stränga tester. Utöver de ordinarie, har ett antal nya testmetoder utvecklats specifikt för eldrivna fordon. Sammanlagt har drygt 200 varierande tester genomförts.
– Vi måste säkerställa att C30 Electric fungerar som den ska såväl under körning som vid parkering och laddning. Det testas under en rad olika väderförhållanden, från mer normala temperaturer till mer extrem värme och kyla. Norra Sverige är den perfekta platsen för att utföra tester i temperaturer under noll grader Celsius, säger Lennart Stegland chef för Specialvagnar inomVolvo Personvagnar AB.
Volvo C30 Electric är utrustad med tre klimatsystem:
• Ett som värmer eller kyler kupén
• Ett som kyler eller värmer batteripaketet vid behov
• Ett vattenkylningssystem för elmotor samt elektroniken som driver bilen
Uppvärmning med bioetanol
Volvo C30 Electric innehåller en innovativ lösning som gör det möjligt att snabbt värma upp bilen i ett kallt vinterklimat utan att räckvidden vid batteridrift påverkas. Kupéns klimatreglering sköts med en bioetanol-driven värmare som finns i alla bilar. Bilens etanoltank rymmer 14,5 liter bioetanol (E85). Det är dessutom möjligt att driva klimatenheten med hjälp av el från batterierna. När bilen kör i läget eldrift värmer en doppvärmare kylmedlet i klimatenheten.
– Föraren kan programmera och kontrollera klimatregleringen för anpassning till klimatförhållandena under resan. Körning med etanol är alltid utgångsläget. Etanoldrift tar också över när all batterikapacitet krävs vid en extra lång körsträcka. Däremot vid kortare avstånd kan klimatsystemet drivas med el, förklarar Lennart Stegland.