Kortnyheter

Toyota gör ozonsimulator

Inom en snar framtid ska det kunna­ gå att förutsäga utbredningen och koncentra­tionerna av det skadliga­ marknära ozonet i södra och östra Asien. Det görs med hjälp av en avancerad simulator, som har utvecklats­ av Toyota i samarbete med ett univer­sitet i Kina och forskningsinstitut i Indien och Österrike. Syftet är att få under­lag för åtgärder som kan minska­ energi­förbrukningen och begränsa utsläpp av ämnen som orsakar­ luftföroreningar.
Toyotas förhoppning är att simulatorn kommer att användas brett i olika­ länder och regioner i södra och östra Asien, och på så sätt bidra till utformningen av en effektiv energipolitik­ som kombinerar minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp med en begränsning av marknära ozon.

logo
Redaktionen