Kortnyheter

Brist på arbetskraft i skogen oroar

– I vissa områden är läget redan akut, säger Göran Olsson, regionchef på Mellanskog Nord, till Sveriges Radio Dalanytt.
Enligt honom har marknaden återhämtat sig snabbare än väntat, vilket är bra för svensk skogsindustri. Var femte avverkad stock, eller 20 procent, exporteras till Nordafrika. Inte heller budgetkriserna runt om i Europa eller talet om nya finanskriser skrämmer.
– Just nu är läget stabilt och det ser ut att hålla i sig. Mellanskog höjer till och med betalningen för massaved.
Det stora problemet är i stället bristen på folk som vill jobba i skogen – något som på sikt kan hota högkonjunkturen.
– Värst är bristen på maskinförare i inlandet och ju längre mot fjällkedjan man kommer och behovet av arbetskraft kommer att öka. Så ungdomar bör verkligen tänka på skogen som ett yrkesalternativ och utbilda sig till skogsjobb, säger Göran Olsson.

logo
Redaktionen