Kortnyheter

Grontmij projekterar etappen Kungens kurva i Förbifart Stockholm

Efter ett års väntan är det klart. Grontmij har tillsammans med Golder Associates, tilldelats uppdraget att projektera en av tre etapper i Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm. Kammarrättens beslut att avslå prövning har inte överklagats.
– Det känns väldigt bra att äntligen kunna komma igång med arbetet och bidra till att leverera Stockholms viktigaste vägprojekt, säger Grontmijs vd Leif Bertilsson.
Grontmij har tillsammans med Golder Associates fått i uppdrag av Trafikverket att projektera etapp Kungens kurva, som går ut på att upprätta bygghandlingar för tre trafikplatser som en del i projektet Förbifart Stockholm.
Arbetet inleds med planerings- och utredningsfaser och det stora projekteringsarbetet kommer igång under 2012. Uppdraget är värt ungefär 100 miljoner kronor.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden, som i dag är den enda större vägen genom och förbi Stockholm, och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.
Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 kilometer går drygt 18 i tunnel. Byggstart planeras till år 2012 och byggtiden är åtta till tio år.

logo
Redaktionen