Nyhet

240 000 personer med företagsbil riskerar skattesmäll

En ny undersökning bland 1.200 svenskar med tillgång till en företagsbil visar att det råder stor okunskap kring skatteregler och redovisningsplikt. Uppskattningsvis smiter 103.000 personer från skatten, vilket innebär att samhället går miste om 3-4 miljarder årligen.
Enligt Skatteverket ska en medarbetare som lånar firmabilen i mer än sammanlagt 100 mil eller vid mer än tio tillfällen betala förmånsskatt. Detta gäller även till och från jobbet.
I Norstats undersökning på uppdrag av Abax uppger nästan varannan person som har tillgång till en företagsbil i jobbet att den även används privat. Och nära 40 procent av dem som använder företagsbil struntar i att föra körjournal, trots att de är skyldiga att redovisa hur bilen använts vid en skatterevision.
I Sverige finns 600.000 företagsbilar. Vanligast är mindre skåpbilar som används av till exempel snickare, elektriker, fastighetsskötare eller VVS-tekniker. Omvandlade visar alltså undersökningens svar att cirka 240.000 svenskar riskerar en kännbar skattesmäll och att cirka 103.000 personer smiter från skatten.
”Räknat på ett genomsnittspris för en mindre skåpbil på 239.000 kr innebär det att staten går miste om cirka 3-4 miljarder kronor i uteblivna skatter varje år”, säger Ole Jörgen Wold, vd för Abax som nyligen lanserade sin elektroniska körjournal på den svenska marknaden.
Vid en skatterevision för tre verksamhetsår och tio servicebilar med ett förmånsvärde på 3.500 kr/mån där inga körjournaler förts, kan en enskild anställd bli skyldig att betala upp emot 100.000 kronor i skatt. Företaget kan i sin tur tvingas betala upp emot en miljon kronor i skatt och avgifter.
Urval av undersökningens resultat

  • 78 procent av de tillfrågade vet inte om att det är upp till både företaget och den som har tillgång till bilen att bevisa att den inte körts privat.
  • Endast 6 procent vet hur mycket det kan kosta i upptaxering om Skatteverket gör en revision och man inte kan bevisa att bilen endast använts i tjänsten.
  • 44 procent av de som har tillgång till en företagsbil i jobbet anger att den även används privat.
  • 39 procent av dem som använder en företagsbil uppger att de struntar i att föra körjournal.
logo
Redaktionen