Kortnyheter

Ponsse kör så det ryker

Den finska skogsmaskintillverkaren Ponsse redovisar första halvåret i år en vinst före skatt på 7 miljoner euro. Det är en halvering jämfört med motsvarande period i fjol. Ändå ser företaget ljust på det kommande helårsresultatet.
– Jämfört med förra året har orderböckerna mer än fördubblats, konstaterar koncernchefen Juho Nummela i delårsrapporten.
Under årets andra kvartal ökade koncernens nettoförsäljning med 23 procent, från 66 till 81 miljoner euro. För halvåret uppgick den till 153 miljoner (117). Orderingången motsvarade närmare 200 miljoner euro (147).
– Under andra kvartalet förbättrades tillgången på maskindelar och komponenter och maskiner har kunnat levereras enligt plan, konstaterar Juho Nummela.
Ponsse spår en fortsatt, om än något dämpad, tillväxt under återstoden av året. Företagsledningen räknar därmed med att överträffa fjolårets helårsresultat.

logo
Redaktionen