Kortnyheter

Förslag till FN om ändrade bromsregler

Vid möte i Geneve i Förenta Nationernas arbetsgrupp om regler för tunga fordons bromsar, GRRF, presenterades förslag att ändra regelverket (Regulation 13) så att alla hjulen i tunga lastbilskombinationer tar sin del av fordonets vikt inom en smalare bromskorridor och att bromsverkan startar samtidigt inom starttrycken 0,5 till 0,8 bar (tidigare 0,2 till 1,0 bar).
 
– Förslaget med smalare bromskorridor innebär bättre bromsanpassning och minskar risken för glasade belägg på släpvagnar och minskar också risken för spräckta skivor eller trummor på grund av överbromsning av släpvagnar, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag och ordförande i IRU CIT, Internationella Tekniska Kommittén, och som i egenskap av ordförande koordinerat förslaget i NVF Fordon och Transporter.

Förslaget har sitt ursprung i erfarenheterna av den frivilliga bromstesten XTB, som Sveriges Åkeriföretag drivit i åkeribranschen med justering av starttryck för optimal fördelning av bromsverkan.

– Bromsexperter inom NVF Fordon och Transporter och i IRU CIT har medverkat med synpunkter och underlag som på ett förtjänstfullt sätt dokumenterats med förslag till GRRF av Victor Hollnagel och Peter Dyrelund, Trafikstyrelsen Danmark, berättar Mårten Johansson .

Förslaget har således rönt framgång i flera instanser och arbetet går nu vidare.

– Starttrycken 0,5 till 0,8 bar har numera blivit ISO standard och det är därför dags att lyfta in denna tillämpning i FNs internationella regelverk Regulation 13, så att nya fordon typgodkänns med optimerad bromsprestanda, säger Mårten Johansson som deltog vid GRRF mötet och stödjer förslaget vilket nu granskas och återkommer på dagordningen vid nästa GRRF möte i februari 2012.

ECE, FNs ekonomiska kommission för Europa arbetar med och tar fram internationella avtal, konventioner och andra internationella rättsligt bindande instrument samt rekommendationer för ett stort antal transportfrågor.

logo
Redaktionen