Kortnyheter

Svenskt Trä ska bräda branschen

Skogsindustrierna samlar marknadsföringen av trä, träprodukter och träbyggande under namnet Svenskt Trä.
– Namnet speglar den kunskap och bredd vi har när det gäller marknadsföring av trä i vår verksamhet, säger branschorganisationens vd Marie S Arwidson. Svenskt Trä ska verka för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Målet är att öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Den internationella delen kommer att bedrivas under namnet Swedish Wood.
– Vi har med detta fått en kraftig och tydlig avsändare i vår externa kommunikation. Dessutom kommer våra målgrupper nu att lättare kunna överblicka vårt utbud av aktiviteter och tjänster, säger Marie S Arwidson.

logo
Redaktionen