Kortnyheter

Stora Enso redovisar förlust

Stora Enso redovisar en förlust före skatt på motsvarande nästan 160 miljoner svenska kronor för tredje kvartalet i år.

Förra året låg vinsten för samma kvartal på över 2 miljarder svenska kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 204,2 miljoner euro, jämfört med 255 miljoner euro 2010, och omsättningen uppgick under perioden till 2 739 miljoner euro, att jämföra med 2 624 miljoner euro under 2010.

logo
Redaktionen