Kortnyheter

Dagmar kan sänka massavedspriser

Stormarna under julhelgen i både Sverige och Finland kan leda till lägre priser på massaved under 2012 vilket gynnar bolag som UPM-Kymmene och Stora Enso. Det menar Deutsche Bank, uppger Nyhetsbyrån Direkt.
Bankens analytiker menar att om effekten av stormarna är så betydande som de tror kan vedpriserna falla med cirka 15 procent.

Stormar i regionen har historiskt sett påverkat massavedspriserna. Efter Gudrun föll priset med nära 20 procent, enligt banken. Dock steg det efter stormen Per, något som förklaras genom höjningar av ryska virkestullar och återhämtningen efter Gudrun.

Prisfall på 3-5 euro per kubikmeter innebär kostnadssänkningar på mellan 50 och 170 miljoner euro för bolag som Stora Enso och UPM-Kymmene, uppger Nyhetsbyrån.

Det man får ta i beaktning är att ett prisfall rent teoretiskt förbättrar bolagens situation, men att många andra faktorer påverkar börskursen, som att massamarknaden visar tecken på att bottna ut och att en starkare dollar gynnar bolagen.

logo
Redaktionen