Nyhet

Nya modellbeteckningar för Peugeots kommande modeller


Peugeot har precis presenterat en elegant 4-dörrars sedan med modellbeteckningen 301 för i första hand marknader utanför Europa såsom Ryssland, Ukraina, Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.
Med 301 understryker Peugeot sin globaliseringsstrategi och väljer att samtidigt slå fast sin framtida modellbeteckning som började redan 1929 med Peugeot 201. Namnen på alla modeller som utvecklas för de nya marknaderna byggs upp kring centrala ”0” i mitten, siffran för storleksklassen först och siffran ”1” på slutet, vilket 301 är det första exemplet på.
Efterträdarna till de befintliga modellerna kommer alla att benämnas med en ”8” på slutet fortsättningsvis, såsom exempelvis 108, 208, 308 och 508.
De kommer således att finnas två olika linjer, en som slutar på ”1” och en som slutar på ”8” i Peugeots internationalisering mot en global biltillverkare på världsmarknaden.
Hittills har modellbeteckningen bestått av tre siffror varav den sista har ändrats beroende på modellens generation;

  • Den centrala ”0” står för Peugeots identitet och refererar till märkets långa historia.
  • Den första siffran representerar storleken på bilen.
  • Den sista siffran anger bilens generation.

Från och med nu kommer modellbeteckningarna att vara uppbyggda på följande sätt:

  • ”0” kommer fortsättningsvis att vara den centrala siffran och är Peugeots genetiska kod.
  • Den första siffran, som anger bilens segment och storlek, finns kvar.
  • ”00” innebär att modellerna tillhör MPV- och Crossover segmenten även fortsättningsvis.
  • Den sista siffran är svaret på nya utmaningar och ambitioner och blir antingen
    – Modeller med ”1”, som symboliserar mycket prisvärda bilar med en praktisk, förnuftig och allsidig användning som lanseras på de internationella marknaderna.

– Modeller med ”8” är modeller som redan har talet ”8” sist i sifferkombinationen idag. När dessa modeller ersätts av en ny modell kommer även den nya modellen att ha en ”8” på slutet Likaså kommer modeller med ”7” på slutet att få en ”8” när det är dags för ett generationsskifte.