ANNONS

I sommar genomförs 45 större banarbeten från Kiruna i norr till Kävlinge i söder. Det handlar om att underhålla, förbättra och bygga ut järnvägen. Arbetena planeras så att de ska störa tågtrafiken så lite som möjligt.
I flera fall handlar det om att ge möjlighet till tätare tågtrafik genom att bygga dubbelspår eller nya mötesstationer på enkelspårssträckor. Exempelvis avslutas i sommar arbetena med dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan. I andra fall kan det handla om att byta ut slitna kontaktledningar och spår för att slippa problem i framtiden.
– Vi genomför planerade underhållsarbeten för att höja standarden och öka kvaliteten på anläggningen. Den svenska järnvägen är till stor del sliten och hårt belastad och kommer att ta många år att återställa, säger Trafikverkets underhållschef Jan Pettersson.

Tågresenärerna märker ofta inte av arbetena. De är i regel planerade sedan länge så att man har tagit hänsyn till dem i tidtabellen. Däremot kan systemet bli mer störningskänsligt när kapaciteten på spåren begränsas av banarbeten. En stor del av arbetena sker nattetid för att påverka persontrafiken så lite som möjligt.
– Att så många arbeten sker just under sommaren beror på att vi då stör tågtrafiken minst eftersom arbetspendlingen är betydligt mindre liksom godstransporterna, säger Trafikverkets underhållschef Jan Pettersson.

Att underhålla banorna och att bygga bort flaskhalsar är nödvändigt för att förbättra punktligheten i järnvägssystemet.

Sommarens banarbeten finns på www.trafikverket.se/banarbeten.