ANNONS

Sveaskog och SLU deltar i ett svenskfinskt forskningsprojekt med syfte att hitta säkrare föryngringsmetoder för karga marker.
På finska sidan deltar skogsforsknigsinstitutet Metla och Sveaskogs finska motsvarighet Metsähallitus. Målet är att få fram kostnadseffektiva och säkra metoder för föryngring i områden som där det i dagsläget är ekonomiskt tveksamt att bedriva aktivt skogsbruk.
– För Sveaskog är forskningsprojektet en möjlighet att få mycket för pengarna. Vi satsar cirka 400 000 kronor och får förutom ett projekt värt två miljoner kronor också bättre kontakter med de som arbetar med frågorna på finska sidan, säger Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskogs FoU-enhet, i en kommentar.

Projektet omfattar fyra delar:

  1. Studier av föryngring av tall på näringsfattiga hedar för att hitta vad som orsakar dåliga föryngringsresultat samt leta potentiella lösningar på problemen.
  2. Studier av hur sådd av tall och contorta vid olika tidpunkter och med olika fröbehandling påverkar utfallet.
  3. Studier av vilka effekter markberedning och betande renar har på tallens föryngring.
  4. Studier av vilka faktorer som påverkar angrepp av snöskytte- och törskatesvamp.

– Jag hoppas att det här projektet ska ge lösningar på några av problemen, men framför allt fakta så att vi vet vad vi ska titta vidare på i framtiden, säger Hans Winsa.