ANNONS

WLP718-TRAILER

Utökat produktprogram för den effektiva lösningen på damm- och odörproblem.

Vattenkanoner är ett enkelt och smart sätt att få bukt med dammproblemen vid demolering och krossning, lastning och lossning med mera. Genom att lägga ut en fin vattendimma binds damm och luktpartiklar. Tillverkaren WLP nu har utvecklat två nya modeller. En mindre maskin med beteckning WLP 400 och en riktigt högpresterande maskin som kallas WLP 718.

WLP 400 är den nya minstingen i den växande vattenkanonfamiljen och tänkt som en ingångsmaskin. Den har en räckvidd på 20-30 m och går på 16 Ampere elanslutning. Den finns i versioner på hjulchassi eller fast monterad på en 3 m hög stolpe. På hjulchassi väger den 300 kg.

WLP 718 är den kraftfullaste vattenkanonen hittills. Den har en stor räckvidd på hela 80-90 m och täcker in 24.000 kvadratmeter i vattendimma. Vattenförbrukningen är från 19 l/min vid rekommenderat tryck på 10 bar. Vikt för version på hjulchassi är 540 kg och på stationärt stativ 760 kg. WLP 718 passar för applikationer som kräver högsta möjliga dammdämpande förmåga. Maskinen behöver en 63 Ampere elanslutning.

WLPs vattenkanoner har inställbar rotation och elevation. Vattenmängden kan regleras efter behov. Justeringarna kan göras enkelt med fjärrkontroll från maskinhytten. Det går att använda vattenkanonerna med en blandning av odörbekämpande medel, som effektivt tar bort lukter som uppkommer inom exempelvis avfallshantering eller tillverkningsindustri. Dessa medel är utvecklade för att inte ha någon åverkan på vare sig miljö, djurliv eller människor.

Besök www.andersen-contractor.se för mer information!