Produktnyheter

Säkrare trailers från Fliegl med Haldex

s_50b5e5af0e03a

Trailertillverkaren Fliegl höjer säkerheten genom att montera Haldex säkerhetsmodul (TEM) i alla sina byggnationer från och med 2013. Haldex säkerhetsmodeul (TEM) ser till att trailern står still oavsett vilka misstag som görs vid kopplingen till dragbilen, eller när den lossas.

I säkerhetssystemet ingår en extra säkerhet som undviker att parkeringsbromsen för trailern utlöses av misstag om föraren först ansluter luftslangen till den röda kopplingen. Parkeringsbromsen lossar först när föraren trycker på den röda knappen.

Systemet ökar även säkerheten vid servicearbeten och annat som kräver att någon måste arbeta under eller intill trtailern. Detta genom tre funktioner som Haldex beskriver som shuntventil, säkerhetsventil och nödbromsfunktion.

Den direkta anslutningen mellan kopplingen och EB+ i TEM-systemet minskar också den tid som behövs för att nå arbetstryck på bromsarna i trailern med upp till 10%.

0418-47 62 04, www.haldex.com