Produktnyheter

Säkerhet på nya nivåer

Q-safe

Nu lanserar Engcon ”Non Accident Generation” för att ytterligare öka säkerheten på kundernas arbetsplatser. Som ett led i detta presenteras ett helt nyutvecklat säkerhetsfäste för grävmaskiner på årets Maskin Expo, Q-Safe.
– Med ”Non Accident Generation” ska vi lyfta säkerhetstänkandet till att omfatta hela produktprogrammet, inte bara enskilda produkter, säger Stig Engström, Engcons grundare och ägare.

Konceptet innefattar för tillfället Engcons säkra och EU-certifierade styrsystem DC2 som lanserades på fjolårets Maskin Expo. Nästa steg blir det nya säkerhetsfästet Q-Safe.
– Vi har sedan ett flertal år analyserat hur vi på Engcon kan förbättra säkerheten på våra kunders arbetsplatser, säger Stig Engström som pekar på att säkerhet alltid varit en prioriterad fråga i Engcons produktutveckling.
– Ja, vi har genom åren fört en ständig dialog med bland annat Statens Maskinprovning. Det senaste resultat av denna dialog är att vi nu stoppat försäljningen av våra kranarmar, som det rått en del frågetecken kring.

Stor erfarenhet
Engcon har sedan 2002 även deltagit i säkerhetsdiskussioner om säkra arbetsplatser i England, vilket har gett stor erfarenhet av säkerhetskrävande branscher som järnvägsentreprenader. Detta arbete har bland annat lett till att ett flertal kunder förstått att själva tiltrotatorn i sig ökar säkerheten på arbetsplatsen, eftersom den bidrar till en markant minskning av maskinförflyttningar.

– Ytterligare en detalj som ingår i vårt koncept ”Non Accident Generation” är att Engcons alla tiltcylindrar numera är förberedda för lasthållningsventiler. Dessa ventiler är ett krav vid körning med exempelvis gaffelställ, berättar Stig Engström. En annan sak som vi tittar på är hur vi ska hjälpa våra kunder att på ett säkert sätt hantera, och även tillfälligt flytta, all utrustning som följer med en grävmaskin.

Maximal säkerhet
Som ett led i detta lanserar nu Engcon Q-Safe (Quick Safe). Det är ett redskapsfäste där risken för felkoppling av redskap reduceras till ett minimum. Q-Safe kommer succesivt att införas som Engcons standardfäste i de storlekar där volymmaskinerna finns.

– Med Q-Safe blir det i princip omöjligt att ”fuska” med låsningen då redskapet måste låsas fullständigt varje gång föraren ska använda eller bara flytta det. Med det minimeras också risken med ett ”svängande” redskap, vilket kan uppstå med enbart ett framaxellås, säger Stig Engström. Vi tillåter inga specialanpassningar för att tillfälligt flytta skopor eller andra redskap, som noterar att vissa tillverkare utformat sina skopor så att det med enbart skopskäret går att kroka i en skopa som tillfälligtvis ska bäras eller flyttas.

Om olyckan är framme kan skopan då glida ur sitt grepp och orsaka personskador, i värsta fall dödsolyckor.