Nyhet

Dåliga bilförare orsakar trafikolyckor

GYDU_Survey_autuumn
Bristande förarkompetens är den vanligaste orsaken bakom trafikolyckor, anser majoriteten av svenskarna. Hela 94 procent svarar nämligen att det är felbeslut bakom ratten som leder till krockar och kollisioner, enligt Goodyears nyligen lanserade Däckbarometer. Även dåliga däck, både gamla och nya, samt ratt- eller drogfylla rankas högt som riskfaktorer på vägarna. Däremot tror inte ens en tredjedel av svenskarna att fortkörning orsakar olyckor.
I hela Norden anses bristande kompetens hos bilföraren vara den främsta orsaken till trafikolyckor. Men svenskarna är något hårdare i sin bedömning än övriga nordbor. Bland de svenska deltagarna i Goodyears Däckbarometer svarar så många som 94 procent att trafikolyckor sker på grund av att bilföraren inte är tillräckligt skicklig. I exempelvis Danmark är motsvarande siffra 80 procent. Även slitna däck eller nya budgetdäck anses leda till olyckor. Närmare nio av tio av de tillfrågade svenskarna identifierar dåliga däck som en orsak till trafikolyckor.
Att köra fortare än tillåtet bedöms däremot inte vara så farligt. Bland svenskarna är det bara 29 procent som svarar att fortkörning orsakar trafikolyckor. I Danmark är motsvarande siffra 35 procent, medan det i Norge och Finland endast är 12 respektive 15 procent som anser att fortkörning leder till olyckor.
– I många fall har det direkt avgörande betydelse hur föraren väljer att agera bakom ratten. Däremot kan inte ens den mest kompetenta bilförare i världen alltid kompensera för omständigheter såsom rådande väder, dåliga däck eller oförutsägbara medtrafikanter. För att köra säkert är det därför viktigt att se till att man har en fullt fungerande bil med bra däck, samt förstås att man håller hastigheten och är alert bakom ratten, säger Mats Sävström, Landschef Goodyear Dunlop Sverige.
Fakta om sambandet mellan däckkvalitet och trafikolyckor:
Våta vägar kan innebära en ökad risk. Vid närmare en fjärdedel (23 procent) av alla trafikolyckor med dödlig utgång 2012 rådde väta eller blött väglag, enligt statistik från Vägverket.
Slitna däck kan ge sämre grepp på våta vägar. Vid motorvägsavfart och små vattenmängder kan rejält slitna men fortfarande lagliga däck nästan helt tappa kontakten med vägen.
Hastigheten har avgörande betydelse. Ju högre hastighet, desto mer avgörande är det hur slitna däcken är. Nya däck håller fortfarande en cirka 47-procentig vägkontakt vid så hög hastighet som 125 km i timmen och med tre millimeters vattendjup på vägen. Slitna däck är under samma omständigheter nere på endast sex procents vägkontakt.
Bromssträckan påverkas av däckens kvalitet. Skillnaden i bromssträcka för en bil som kör med A-graderade kvalitetsdäck jämfört med F-graderade däck i EUs nya däckmärkning kan vara så mycket som 18 meter, om man kör i 80 km i timmen på vått underlag.
De främsta olycksorsakerna på vägarna

Sverige Norge Danmark Finland
Bristande förarkompetens 94 % 87 % 80 % 88 %
Ratt- eller drogfylla 85 % 68 % 67 % 80 %
Gamla och utslitna däck 68 % 53 % 54 % 64 %
Dåliga vägar 47 % 47 % 21 % 53 %
Dåliga bilar 40 % 30 % 38 % 58 %
Fortkörning 29 % 12 % 35 % 15 %
Nya däck av dålig kvalité 20 % 11 % 14 % 13 %