ANNONS

Winter lanserar ett nytt sortiment slipskivor speciellt avsedda för bröstslipning av sågklingor med hårdmetallskär. De nya skivorna, som har beteckningarna Tiger IIoch Tiger IIL, ger längre livslängd och bättre ytfinhet enligt tillverkaren.

Gemensamt för Tiger II-skivorna är att de har en stabil kropp i aluminium med en fenoplastbunden slipbana. De finns med 20º och 25º vinkel vilket gör dem särskilt lämpade för slipning av sågklingor med smala tandöppningar. De nya Tiger II-skivorna finns i två olika utföranden: Tiger II+ som ger ett bättre slutresultat och ytfinhet med samma cykeltid och Tiger IILsom har extra lång livslängd.

De nya Tiger II-skivorna har att de har en nyutvecklat fenoplastbindemedel som har högre motståndskraft och bättre fasthållning av slipkornen vilket ger längre livslängd på skivan. Dessutom får man bättre ytfinhet med samma cykeltid.

”Tack vare de nya Tiger II-skivorna får man en mycket effektivare bröstslipning av sågtänder i hårdmetall och med ett bättre slutresultat vilket ger en lägre total slipkostnad” säger Gunnar Holstein, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com