Artiklar

Ny tjänst jämför virkespriser

Virkesbörsen.se är en ny, oberoende och fristående prisjämförelsetjänst för träd i Sverige. Tjänsten, som gör det enkelt för skogsägare att jämföra vilket företag som betalar bäst för just deras virke, är helt kostnadsfri.

Priserna på virke varierar stort över landet men även mellan de olika skogsbolagen. Olika företag betalar olika bra för olika längder på virket och för olika kvaliteter. Skogsbolagen har dessutom använt sig av olika volymenheter, något som gjort det svårt att jämföra priser mellan de olika skogsbolagen. Men nu finns en helt ny tjänst för prisjämförelse av virke som dessutom är gratis.

– DEN SVENSKA virkesmarknaden är en djungel för skogsägarna. Med olika enheter, längdkorrigeringar och kvalitetsaspekter. Som skogsägare har det varit svårt att bilda sig en tydlig uppfattning om vem som betalar bäst för just deras virke och vilka som ger bäst villkor. Dessutom har det varit svårt att ta reda på vilka virkesköpare det finns lokalt, eftersom det är lätt att på rutin sälja till de stora bolagen även om deras industrier ligger långt bort. Virkesbörsen syftar till att göra virkesmarknaden mer transparent och synliggöra alla aktörer på virkesmarknaden för skogsägarna. Jag tror dessutom många kommer att bli förvånade över hur stora prisskillnaderna faktiskt är, 30-50 procent är inte ovanligt, säger Anders Hedberg, ansvarig för Virkesbörsen.

DET SOM GÖR Virkesbörsen unik är mängden data och jämförbarheten. Prisdatabasen omfattar samtliga 290 svenska kommuner, tio olika trädslag, fyra olika sortiment men också samtliga längder mellan 30- 55 decimeter för samtliga kvaliteter. Man kan enkelt justera de olika parametrarna och jämföra priserna. Dessutom kan man lokalisera närmaste industri för att spara på både miljön och kostnaderna.

– I Sverige finns det över 330 000 skogsägare och vi hoppas att de ska få glädje av vår prisdatabas. Så att de dels får bättre betalt för sitt virke men också att de kanske hittar en industri som ligger närmare deras fastighet, berättar han och fortsätter:

– Virkesbörsen växer mycket kraftigt just nu. I databasen finns för närvarande priserna från 28 skogsbolag, men fler är redan på väg in vilket är väldigt glädjande. Dessutom lägger vi successivt till ytterligare sortiment som exempelvis nu senast rötved. Tycker man ändå att det känns krångligt så kan vi på Virkesbörsen hjälpa skogsägaren att förhandla fram bästa möjliga pris. På vår hemsida hittar man också guider och annan information som ska underlätta och göra skogsägandet enkelt och roligt, avslutar Anders Hedberg.

Metod:
Virkesbörsen samlar in prislistor på virke i Sverige, räknar om priserna till en gemensam enhet och tillhandahåller priserna gratis på sin hemsida. Enheten som Virkesbörsen använder är m3fub, kubikmeter fast under bark.

Foto: Virkesbörsen.