Kortnyheter

Nytt skogpris lyfter fram goda exempel

Nu instiftar Naturskyddsföreningen ett nytt skogspris för att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Föreningen vill uppmärksamma de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden.

– Vi tror på det goda exemplets makt. Ett pris som uppmuntran kan leda till att fler markägare berättar om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Det viktigaste syftet med Naturskyddsföreningens skogspris är att belöna och uppmuntra markägare som är förebilder.

– Det behövs en rejäl översyn av skogpolitiken som stärker hänsynen till biologisk mångfald och sociala värden. I väntan på denna vill vi visa vad som redan idag är möjligt att göra med enskilda initiativ, säger Jonas Rudberg, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Priset utdelas ”för en aktiv gärning för främjandet av hållbart skogsbruk, med tyngdpunkt på bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och/eller skogens sociala värden”. Priset är i första hand avsett för privatpersoner som är markägare, men kan också delas ut till institutioner eller företag som äger eller sköter skog i Sverige.

– Vi hoppas att vi får kontakt med spännande föregångare inom skogsbruket som vi inte tidigare träffat på och hoppas att det kommer in många förslag från skogsbranschen. Alla är välkomna att nominera pristagare, inte bara föreningens medlemmar. Priset består av ett konstföremål i trä, äran och naturligtvis möjligheten att visa hur man kan gå före och bidra till en positiv utveckling, säger Johanna Sandahl.

Nominera till Skogspriset här, senast 25 mars:
http://natu.ren/skogspriset2016