Kortnyheter

Stark efterfrågan i Europa

Scanias orderingång för lastbilar nådde en ny högstanivå för ett första kvartal sedan 2007 tack vare den fortsatt starka efterfrågan i Europa. Tillväxten kommer i allt större utsträckning från de östra och södra delarna av Europa, där återhämtningen från krisåren nu har tagit fart.

Orderingången för lastbilar i Europa var fortsatt stark under det första kvartalet 2016 och nådde högsta nivå på nära tio år. Ersättningsbehovet, priset på olja och tillgången till finansiering gör att den europeiska efterfrågan fortfarande är håller uppe.

– Det är glädjande att de södra delarna av Europa har kommit tillbaka efter krisåren och att privatkonsumtionen nu har tagit fart på allvar, vilket driver investeringar i fordonsparken, säger Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson.

Scanias marknadsandel i Europa ligger på starka 17,4 procent för årets första kvartal, en liten ökning i jämförelse med i fjol.

– Under de tuffare åren har vi satsat på att stärka säljorganisationen och gått in i nya segment i länder som bland andra Spanien, Frankrike, Portugal och Italien. Detta ser vi nu positiva effekter av, säger Henrik Henriksson.

En annan starkt lysande stjärna i Europa är Polen. På några år har totalmarknaden för tunga lastbilar vuxit dramatiskt och Polen är nu den fjärde största marknaden i Europa. Scania lyckats ta en stor del av ökningen och är idag ledande märke med en marknadsandel på närmare 22 procent.

– Polen har under några år gynnats av en ökad etablering av tillverknings- och logistikföretag. Därtill har stora satsningar gjorts i infrastruktur, vilket gör Polen till en viktig marknad för Scania. Dessutom har Scanias produkter och serviceerbjudande ett stort förtroendekapital i Polen, säger Scanias Europachef Bengt Thorsson.

Efterfrågeläget i Eurasien förbättrades något under årets första kvartal tack vare Ryssland. Likaså ökade Asien något tack vare en ökning i Mellanöstern. Samtidigt är efterfrågan i Latinamerika fortsatt mycket svag på grund av Brasilien. Totalt sett uppgick Scanias orderingång till 19 363 (18 311) lastbilar under det första kvartalet 2016.

Scania

Bilden: Scaniabilar i konvojkörning. Foto/Källa: Scania.